Нові підходи до системи трансформації суспільства та місце в ній економічного мислення через інтерес і знання

  • Володимир Марцин
Ключові слова: система, трансформація суспільства, економічне мислення економічний інтерес, матеріальні цінності, економічне життя, економічні відносини, механізм самоорганізації, державне регулювання

Анотація

В умовах боротьби з наслідками фінансової кризи важливим є пошук нових підходів до системи трансформації суспільства. Надією на позитивне вирішення є орієнтація економічного мислення через призму інтересів. Це вимагає переосмислення економічної діяльності, суть якої повинна опиратися на фундаментальні наукові відкриття, розуміння людських цінностей, основ психології, моралі, етики, ергономіки з оцінкою соціальної орієнтації на гуманістичні ідеали, де основою повинна слугувати економічна доцільність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Ануфриева Ю. В. Формирование экономического мышления как фактора развития аксиологического потенциала личности учащихся в образовательной системе «вуз-школа». – Новосибирский госуниверситет. – 2009. – 268 с.
2. Боенко Н. И. Экономическая культура: проблемы и тенденции развития. – СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та. – 2008. – 288 с.
3. Ваганов А. Храните информацию в правом полушарии // www.science.ng
4. Вишневский В. В. Межпредметные связи как средство формирования культуры экономического мышления будущих офицеров. – Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 2005. – 161 с.
5. Галамян Л. И. Формирование экономической культуры будущих специалистов учетно-финансовой сферы (на материале изучения специальных дисциплин в вузе) / Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2008. – 163 с.
6. Демидов А. И. Рациональность власти и ее эволюция от текста к образу // Вопр. философии. – 2005. - №8. – С. 12-18.
7. Ложкін Г., Спасенников В., Комаровська В. Особливості та структура економічної свідомості суб’єктів соціального простору // Соціальна психологія. – 2006. – № 1 (3). – С. 8-16.
8. Нарышкин А. В. Строение образа мира человека и соотношение понятий знак «символ» и «значение» – «смысл» // Вопр. психологии. – 2008. – С. 36-42.
9. Панарин А. С. Философия политики. – М. Вопросы психологии. – 2007. – С. 8-12.
10.Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М.: МГУ. – 2007. – 384 с.
11.Тишкова М. В. Культура современного экономического мышления: Рост. гос. ун-т. Ростов н/Д, 2009. – 228 с.
12.Хейне П. Экономический образ мышления. – М. МГУ, 1998. – 346 с.
13.Шураханова К. Становление культуры мышления студентов в процессе интеграции знаний: Оренбургский гос.пед.ун-т. – Оренбург, 2006. – 320 с.
14.Яровий А. М. Детермінанта образного в системі філософсько-наукового пізнання соціальної практики // Мультиверсум: Філософський альманах. – 2006. - №2. – С. 12-17.
15.www.filosof.com.ua.

Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Марцин, В. Нові підходи до системи трансформації суспільства та місце в ній економічного мислення через інтерес і знання. fp 2011, 161-171.