Теоретичні аспекти процедури виконання судових рішень в Україні

Ключові слова: цивільний процес, господарський процес, державний виконавець, приватний виконавець, стадія провадження, судове рішення.

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам виконання судових рішень в Україні, що прийнято розглядати, як завершальну стадію цивільного та господарського процесу. Проте існують альтернативні наукові бачення, які також висвітлено. Акцентовано увагу на теоретичному обґрунтуванню одночасного функціонування в Україні інститутів приватного та державного виконання судових рішень. Також розглянуто сучасні доктринальні підходи щодо визначення поняття «провадження» та відзначається сутність відмінностей між обґрунтуваннями вченими-правниками своїх наукових позицій.

Посилання

1. Komarov, V.V., Bihun, V.A. & Barankova, V.V. (2011). Kurs tsyvilnoho protsesu [Course of the civil process]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
2. Baliuk, I.A. (2008). Hospodarske protsesualne pravo [Commercial procedural law]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
3. The Law of Ukraine On bodies and persons who enforce court decisions and decisions of other bodies. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 [in Ukrainian].
4. Vasyliev, S.V. (2010). Hospodarskyi protses Ukrainy [Economic process of Ukraine]. Kharkiv: Espada [in Ukrainian].
5. Fursy, S.Ia. (Ed). (2009). Tsyvilnyi protses Ukrainy: akademichnyi kurs [Civil process of Ukraine: academic course]. Kyiv: KNT [in Ukrainian].
6. Yaroshenko, I.S., Izarova, I.O. & Yefimov, O.M. (2014). Tsyvilne protsesualne pravo [Civil Procedure Law ]. Yaroshenko, I. S. (Ed.). Kyiv: КНЕУ [in Ukrainian].
7. Minchenko, R.M. & Andronov, I.V. (Eds.). (2016). Tsyvilnyi protses [Civil process] (2nd ed., rev.). Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady [in Ukrainian].
8. Navrotska, Yu.V., Verba-Sydor, O.B. & Vorobel, U.B. (2013). Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy [Civil Procedure Law of Ukraine]. Navrotska, Yu.V. (Ed.). Lviv: LDUVS [in Ukrainian].
9. The Law of Ukraine On enforcement proceedings. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 [in Ukrainian].
10. Saiko, L.Yu. & Liashenko, V.V. (2015). Pravovi aspekty zaprovadzhennia instytutu pryvatnykh vykonavtsiv v Ukraini [Legal aspects of implementation of the Institute of Private Performers in Ukraine]. Molodyi vchenyi - Young Scientist, 5, 75-78 [in Ukrainian].
11. Solonar, A.V. & Vasylieva, V.V. (2016). Do pytannia zaprovadzhennia instytutu pryvatnykh vykonavtsiv v Ukraini [To the question of establishing an institute of private performers in Ukraine ]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal - Legal Scientific Electronic Journal, 1, 65-68 [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
(1)
Брайченко, С.; Фоменко, В. Теоретичні аспекти процедури виконання судових рішень в Україні. fp 2019, 20-26.