Застосування організаційних та економічних факторів підвищення продуктивності праці у практичній діяльності підприємств регіону

  • Оксана Петращак
Ключові слова: продуктивність праці, трудові ресурси, фактори підвищення продуктивності праці, резерви росту продуктивності праці

Анотація

У статті наголошено на необхідності виявлення резервів росту продуктивності праці. Запропоновано удосконалення організаційних факторів зростання продуктивності праці. Розроблені пропозиції щодо зростання продуктивності праці за допомогою економічних факторів.

Посилання

1. Мир труда // Экономическая газета 25.01.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.neg.by/news/9509.html.
2. Орленко О. М. Продуктивність праці як критерій ефективності інноваційної діяльності підприємства / О. М. Орленко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2, T.2. – С. 91-95.
3. Бондар Н. М. Організаційні структури управління підприємством/ Н. М. Бондар [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// business-consultant.com.ua/publicaciiub.html.
4. Тоцький В. І., Лаврененко В. В. Організаційний розвиток підприємства: Навч. посіб./ В. І. Тоцький, В. В. Лаврененко. – К.: КНЕУ, 2005. – 247 с. – С.212.
5. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб[Текст]. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 512 с. – С.465-466.
6. Мазур Н. О. Нестандартні форми зайнятості на промислових підприємствах малих міст / Н. О. Мазур // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XVІ, № 2. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2010. – 574 с.
7. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник/ А. М. Колот – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 340 с. – С.145.
8. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/management/ people/pmanbook.shtml.
9. Карякин А. М. Управление персоналом: Учебное пособие/ А. М. Карякин. – Иваново: Иван. гос. энерг. ун-т, 2005. – 166 с. – С.123.
10. Embassy of the planet earth [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ongeo.ru/ news/proizvoditelnost-truda/.
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Петращак, О. Застосування організаційних та економічних факторів підвищення продуктивності праці у практичній діяльності підприємств регіону. fp 2011, 139-146.