Виявлення та запобігання загроз кадровій безпеці

  • Анатолій Маренич
  • Наталія Мехеда
Ключові слова: кадрова безпека, складові кадрової безпеки, об’єкти кадрової безпеки, загрози кадровій безпеці, механізми запобігання загроз кадровій безпеці, лояльність персоналу

Анотація

Висвітлюються причини виникнення загроз кадровій безпеці як складової економічної безпеки, узагальнено рекомендації для мінімізації негативних наслідків впливу персоналу на рівень кадрової безпеки організації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Закон України «Про основи національної безпеки України», 2003, № 39, ст.351 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
2.Чаплигіна Ю. С. Етимологічний аналіз категорії «Кадрова безпека» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Uproz/2011_4/u1104cha.pdf.
3.Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.; За ред. Гейця В. М.: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. -240 с.
4.Коваленко Д. В. Методологічні основи соціологічного виміру лояльності персоналу організації. УДК 316.42. “Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства”, № 1’2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sociology.kharkov.ua/socio/ docs/magazin/soc_fut/1.../02.pdf.
5.Доминяк В. Организационная лояльность: основные подходы / Доминяк В.//Менеджер по персоналу. – 2006.– №4.– с.34 – 40.
6.Пилат Н. І, Лояльність персоналу в умовах мотивації професійної діяльності. УДК 159.923.33. «Проблеми сучасної психології». – 2010. – №10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ pspl/2010_10/601-612.pdf

Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Маренич, А.; Мехеда, Н. Виявлення та запобігання загроз кадровій безпеці. fp 2011, 127-132.