Участь України у процесах міжнародного трансферу технологій в контексті забезпечення конкурентних переваг

  • Аліна Прощаликіна
  • Вікторія Красномовець
Ключові слова: трансфер технологій, національна інноваційна система, інноваційний процес, комерціалізація, високотехнологічна продукція, конкурентоздатність

Анотація

Виявлена  специфіка  участі України в міжнародному трансфері технологій, що  полягає,  з  одного  боку,  в  неадекватно низькій  частці  на  світовому  ринку  технологій а,  з  іншого,  у  відсутності  цілеспрямованих дій  для  активізації  інноваційної  діяльності. Проаналізовані  основні  показники  участі України в міжнародному трансфері технологій. Визначені  основні  фактори,  які  перешкоджають  посиленню  інтеграції  вітчизняної економіки у світові ринки технологій. Визначені основні  чинники,  які  перешкоджають  посиленню  інтеграції  вітчизняної  економіки  у  світові ринки  технологій.  Сформовані  пропозиції  по інтенсифікації трансферу технологій в Україні, які об’єднані в нормативно-правові, економічні і організаційні групи.

Посилання

1. Analitychna dovidka «Stan rozvytku nauky i tekhniky, rezultaty naukovoi, naukovo-tekhnichnoi, innovatsiinoi diialnosti, transferu tekhnolohii za 2013 rik» [Analytical Reference “The state of science and technology, the results of scientific, technical, innovation, technology transfer for 2013”]. K., 2014. Retrieved from http://old.dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/_za_2013_sokr_ok%2B.pdf.
2. Arkhiiereiev S. I., Tarasenko T. V. Rozvytok transferu tekhnolohii yak neobkhidna peredumova intehratsii Ukrainy u svitovu ekonomiku [Development of technology transfer as a prerequisite for Ukraine’s integration into the world economy]. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Monitor/Oktober/7.htm.
3. Muliakova-Bochi A. K. Formuvannia ta otsinka tekhnolohichnoho platizhnoho balansu Ukrainy v konteksti innovatsiinoho rozvytku [Formation and evaluation process payment balance of Ukraine in the context of innovation development]. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2012_1/PDF/12makkir.pdf.
4. Naukova ta innovatsiina diialnist. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Research and innovation. The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Platizhnyi balans [Balance of payments]. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44464.
6. Yakubivska Yu. (2011) Komertsializatsiia obiektiv intelektualnoi vlasnosti v konteksti mizhnarodnoho transferu tekhnolohii [Commercialization of intellectual property in the context of international technology transfer]. Ekonomichnyi prostir. Dnipropetrovsk: PDABA, 50, 296–304.
7. Fedulova L. I. (2011) Rozbudova systemy transferu tekhnolohii – vazhlyva umova vprovadzhennia klasternoi modeli rozvytku ekonomiky Ukrainy [Building system technology transfer – an important condition for the introduction of cluster model of development of economy of Ukraine]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiku rehionu, Vol. 7(2), pp. 275–284.
8. Khaustov V. K. (2012) Transfer tekhnolohii v innovatsiinykh protsesakh Ukrainy ta Bilorusi [Transfer of technology innovation processes in Ukraine and Belarus]. Ekonomika i prohnozuvannia. Vol. 2, pp. 24–34.
9. The Global Competitivness Report Retrieved from http://www.weforum.org/issues/global-com-petitiveness.
10. Global innovation index Retrieved from http://www.globalinnovationindex.org.
11. Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data (TBP Manual), Paris. OECD (1990), 84 p.
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
(1)
Прощаликіна, А.; Красномовець, В. Участь України у процесах міжнародного трансферу технологій в контексті забезпечення конкурентних переваг. fp 2015, 312-319.