Науково-теоретичне узагальнення основних наукових підходів до визначення сутності монетарної політики

  • Юлія Галушко
Ключові слова: монетарна політика, кейнсіанський підхід, монетаризм, економічна стабільність, грошова сфера, цінова стабільність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань,  які  формують  теоретичні  засади категорії  «монетарна  політика».  Проведено  систематизацію  визначень  монетарної олітики,  що  є  найбільш  поширеними  у вітчизняній науці, виділено два принципових погляди на монетарну політику та з’ясовано, що у сучасній економічній літературі не існує єдиного підходу  до  сутності  монетарної  політики.  Беручи  до  уваги  надані  вченими  трактування терміну «монетарна політика», а також зважаючи на наявність широкого і вузького підходів до її розуміння, приводимо власне визначення даної економічної категорії.

Посилання

1. Slovar ehkonomicheskyi [Economic dictionary]. Retrieved from http://www.economy.polbu.ru.
2. Friedman Milton. The Role of Monetary Poli-cy. The American Economic, Vol. 58, No. 1, March, 1968, P. 1–17. Retrieved from http://stevereads.com/papers_to_read/friedman_the_role_of_monetary_policy.pdf.
3. Campbell R. McConnell., Bru S. L. (1997) Analitychna ekonomiia: pryntsypy, problemy i polityka [The analytical economy: principles, problems and policy]. P. 1. Macroeconomics. The transl. from Engl, L.: Prosvite.
4. Mohanty M., Turner Ph. (2008) Monetary policy transmission in emerging market economies: what is new // BIS Papers, 35.
5. Verstuk S. T., Slobodyanuk T. O. (2002) Shliakhy realizatsii monetarnoi polityky [The ways of realization the monetary policy]. The Ukraine’s finances. 2. – pp. 108–114.
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
(1)
Галушко, Ю. Науково-теоретичне узагальнення основних наукових підходів до визначення сутності монетарної політики. fp 2015, 240-244.