Управління процесом підвищення конкурентоспроможності банків у контексті стратегічної інноваційності

  • Олександр Момот
Ключові слова: банківська конкуренція, експансія, інноваційність, транснаціональний банківський капітал, конкурентоспроможність національних банків, типологія конкурентних стратегій

Анотація

Визначено основні характеристики зовнішнього середовища в банківництві. Обґрунтовано  перспективні  напрями  розвитку банківської конкуренції в Україні. Схематично представлено управління процесом  підвищення  конкурентоспроможності банків  i  запропоновано  розгляд  типології  конкурентних  стратегій,  що  базуються  на  оцінці ступеня інноваційності технології з позиції представлення  трьохвекторності  їхніх  груп: стратегії прориву, стратегії порівняльних переваг та захисної стратегії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Vovk, V. Ya. (2012). Kontseptualni zasady orhanizatsii stratehichnoho upravlinnia konkurentospromozhnistiu banku [Conceptual bases of strategic management organization of bank competitiveness]. BIZNESINFORM — BUSINESSINFORM, 9, 237—240 [in Ukrainian].
2. Voloshchuk, I. P. (2001). Pidkhody do upravlinnia konkurentospromozhnistiu banku [Approaches to management of bank competitiveness]. Formuvannia systemy teoretychnoho i praktychnoho menedzhmentu: rehionalnyi aspect — Formation of the system of theoretical and practical management: regional aspect, 2, 68—71 [in Ukrainian].
3. Kovalenko, V. V. (2010). Stratehichne upravlinnia finansovoiu stiikistiu bankivskoi systemy: metodolohiia i praktyka [Strategic management of financial stability of the banking system: methodology and practice ]. Sumy: DVNZ «UABS NBU» [in Ukrainian].
4. Kuznetsova, A. Ya., & Rak, N. Ye. (2013). Mekhanizm zabezpechennia konkurentospromozhnosti bankiv v umovakh ekonomiky znan [The mechanism of providing banks competitiveness in the conditions of economy]. Kyiv: Phenix [in Ukrainian].
5. Liuzniak, M. E. (2010). Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti banku na rehionalnomu rynku [The ways of improving the competitiveness of the bank in the regional market]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy — Bulletin of the National Bank of Ukraine, 1, 58–63 [in Ukrainian].
6. Medvediev, M. V. (2013). Sutnist konkurentospromozhnosti banku [The essence of competitiveness bank]. Upravlinnia rozvytkom — The development management, 12 , 38—39 [in Ukrainian].
7. Niemtsov, V. D., & Dovhan, L. Ye. (2002). Stratehichnyi menedzhment [Strategic Management]. Kyiv: ExOb [in Ukrainian].
8. Porter, M. (2005). Konkurentsiia [Competition]. Moscow: Izdatelskiy dom «Vilyams» [in Russian].
9. Salo, I. V., & Miroshnychenko, O. V. (2012). Systema upravlinnia konkurentospromozhnistiu banku [The management system of bank competitiveness]. Aktualni problemy ekonomiky — Actual economic problems, 5 (131), 279—286 [in Ukrainian].
10. Shpyh, F. I. (2009). Konkurentospromozhnist banku: faktory ta kryterii otsinky [Tne bank Competitiveness: factors and evaluation criteria]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy — Problems and prospects of the banking system of Ukraine, 16, 176—181 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 45 Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
(1)
Момот, О. Управління процесом підвищення конкурентоспроможності банків у контексті стратегічної інноваційності. fp 2018, 158-165.