Особливості формування звітності кредитних спілок

  • Олена Гончаренко
  • Ігор Дземішкевич
Ключові слова: кооператив, спілка, фінансова звітність, звітні дані

Анотація

У статті розкрито особливості формування звітності кредитних спілок і внесено аргументовані пропозиції щодо вдосконалення зазначеного процесу. Проведено порівняння законодавчих актів пострадянських країн стосовно досліджуваного питання. При цьому обґрунтовано застосування кредитними спілками міжнародних стандартів з метою гармонізації та уніфікації обліку і звітності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Закон України «Про кредитні спілки» N 2908-III від 20.12.2001р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2908-14
2. Федеральний закон «Про кредитні споживчі кооперативи громадян» N 117-ФЗ від 07.08.2001р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.creditkoop.info/zakon/doc-3/ index.html
3. Федеральний закон «Про кредитну кооперацію» N 190-ФЗ від 18.07.2009р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_89568/
4. Закон Республіки Білорусь «Про споживчу кооперацію (споживчі товариства та їх об’єднання) в республіці Білорусь» N 2/842від 25.02.2002р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawbelarus.com/repub2008/ sub29/text29482.htm
5. Цивільний кодекс республіки Білорусь № 218-З від 07.12.1998р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.by/main.aspx?guid=38 71&p0=hk9800218&p2={NRPA}
6. Закон Республіки Азербайджан «Про кредитні спілки» № 876 від 02.05.2000р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.president.az/browse.php?sec_ id=67&lang=az
7. Закон Республіки Вірменія «Про кредитні організації» ЗР-359 від 29.05.2002р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parliament. am/legislation.php?sel=show&ID=1945&lang=rus
8. Закон Республіки Грузія «Про небанківські депозитарні організації – кредитні спілки» N 1608 – RS від 04.07.2002р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbg.gov.ge/ index.php?m=178
9. Закон Республіки Казахстан «Про споживчі кооперативи» N 197-II від 08.05.2001р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.pavlodar.com/zakon/?dok=00831&ogl=all
10. Закон Киргизької Республіки «Про кредитні спілки» N 117 від 28.10.1999р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbkr.kg/index1.jsp?item=92&lang=KGZ
11. Закон Республіки Латвія «Про кредитні спілки» №160 від 18.04.2001р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.lv/en/ legal/introduction
12. Закон Литовської Республіки «Про кредитні спілки» № I-796 від 21.02.1995р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.lb.lt/legal_information_1
13. Закон Республіки Молдова «Про кооперацію» №864 від 16.01.1992р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lex.justice.md/
14. Закон Республіки Молдова «Про споживчу кооперацію» N 1252-XIV від 28.09.2000р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.law-moldova.com/laws/rus/ proizvodstvennyh-cooperativah-ru.txt
15. Закон Республіки Таджикистан «Про споживчу кооперацію в республіці Таджикистан» від 13.03.1992р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmk.tj/legislation/base/
16. Закон Республіки Туркменістан «Про кредитні спілки» від 04.08.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov. tm/zakony.html
17. Закон Республіки Узбекистан «Про кредитні спілки» N 355-II від 04.04.2002р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.cbu.uz/uz/banking_legislation/
18. Закон Республіки Естонія «Про кредитні установи» від 09.02.1999р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legaltext.ee/en/ andmebaas/ava.asp?m=022
19. Положення «Про Міністерство фінансів Російської Федерації» затверджене постановою Уряду Російської Федерації №329 від 30.06.2004р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www1.minfin.ru/common/img/ uploaded/library/2011/05/poloj_o_MFRF.pdf
20. Декрет Президента Республіки Білорусь «Про державну реєстрацію та ліквідацію (припинення діяльності) суб’єктів господарювання» №1 від 16.01.2009р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// president.gov.by/press67128.html
21. Указ Президента Азербайджанської Республіки «Про застосування Закону Азербайджанської Республіки «Про кредитні спілки» від 22.07.2000р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.abc.az/index. php?p=60
22. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 від 19.07.1999р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=996-14
23. Федеральний закон Російської федерації «Про бухгалтерський облік» №129-ФЗ від 21.11.1996р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www1.minfin.ru/ru/accounting/ accounting/legislation/legislation/
24. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітність» №3321 від 18.10.1994р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.by/rmenu/ business-accounting/
25. Закон Республіки Азербайджан «Про бухгалтерський облік» №999 від 24.03.1995р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.maliyye.gov.az/node/934
26. Закон Республіки Азербайджан «Про бухгалтерський облік» № 716-IIQ від 29.06.2004р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.maliyye.gov.az/node/1000
27. Закон Республіки Вірменія «Про бухгалтерський облік» №515 від 26.12.2002р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parliament.am/legislation. php?sel=show&ID=1344&lang=rus
28. Закон Республіки Грузія «Про регулювання обліку та звітності» №1796-II R від 5.02.1999р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mof.ge/en/tax_customs/ legislation
29. Закон Республіки Казахстан «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» №234-III від 28.02.2007р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.kz/index.php ?uin=1145429273&chapter=1209354844&lang=rus
30. Закон Киргизької Республіки «Про бухгалтерський облік» N76 від 29.04.2002р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.minfin.kg/index.php?option=com_content&v iew=category&id=65&Itemid=135
31. Закон Латвійської Республіки «Про бухгалтерський облік» №44 від 14.10.1992р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// fm.gov.lv/?eng/accountancy
32. Закон Латвійської Республіки «Про річні звіти підприємств» №45 від 14.10.1992р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// fm.gov.lv/?eng/accountancy
33. Закон Литовської Республіки «Про бухгалтерський облік» № IX-574 від 06.11.2001р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.finmin.lt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.79
34. Закон Литовської Республіки «Про фінансову звітність підприємств» № IX-575 від 06.11.2001р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finmin.lt/c/portal/layout?p_l_ id=PUB.1.80
35. Закон Республіки Молдова «Про бухгалтерський облік» N 113-XVI від 27.04.2007р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.mf.gov.md/ru/actnorm/contabil/lawcontabil/
36. Закон Республіки Таджикистан «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» №702 від 25.03.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmk.tj/legislation/base/
37. Закон Туркменістану «Про бухгалтерський облік» від 20.12.1996р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.minfin.gov.tm/zakony.html
38. Закон Туркменістану «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» №155-IV від 27.11.2010р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.turkmenistan.gov. tm/_ru/laws/?laws=01hf
39. Закон Республіки Узбекистан «Про бухгалтерський облік» N279-I від 30.08.1996р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.mf.uz/ru/coutrers-audit.html
40. Закон Республіки Естонія «Про бухгалтерський облік» від 01.01.1995р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022
41. Закон Республіки Естонія «Про бухгалтерський облік» №285 від 10.12.2002р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022
42. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку №1 «Подання фінансових звітів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.minfin.gov.ua/document/92418/МСБО_1.pdf
43. Міжнародний стандарт фінансової звітності №7 «Фінансові інструменти: розкриття» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.minfin.gov.ua/document/208600/MSFZ_7.pdf
44. Гончаренко О. О., Лютова Г. М. Облік доходів і витрат кредитних спілок та їх відображення у звітності // Науковотеоретичний журнал Дніпропетровського аграрного університету «Ефективна економіка». – 2009р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index. php?operation=1&iid=88
45. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»» N 3332-VI від 12.05.2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=3332-17
46. Проект Постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/discussion/ovv/pr oject;jsessionid=F17EEA89C29DDB31155050B37F1 FF8C9?project_id=169739
47. Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків затверджений Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року N 177 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon. ua/l_doc2.nsf/link1/REG8668.html
48. Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою затверджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №171 від 18.12.2003р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrcu.kiev.ua/dfp/ com181203.htm

Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Гончаренко, О.; Дземішкевич, І. Особливості формування звітності кредитних спілок. fp 2011, 76-88.