Якість банківського продукту: економічний зміст та практика формування

  • Мирослава Люзняк
  • Наталія Стефанчук
Ключові слова: Банківський продукт, якість банківського продукту, управління якістю банківського продукту, рушійні чинники якості банківського продукту

Анотація

Визначено актуальні проблеми діяльності банківських установ в умовах конкурентного ринку та проведено критичний аналіз банківської практики щодо підходів до управління якістю банківських послуг у контексті підвищення ефективності банківського бізнесу. Досліджено зміст категорії «якість банківського продукту» з позицій клієнта та банку

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Кочетков В. М., Нікітін А. В. Маркетинг у банку: Конспект лекцій. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 88 с.
2. Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг: Підручник. – Київ: ЦНЛ, 2004. – 344 с.
3. Киселев В. В. Управление банковским капиталом (теория и практика). – М.: Экономика, 1997. – 256 с.
4. Павленко Р. В. Сучасні банківські продукти як чинники соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ znpen/2011_7/15SBP.pdf
5. Паласевич М. Б. Банківський інвестиційний продукт: його суть та особливості // Науковий вісник, 2005. – с. 401-409.
6. Бондаренко А. Ф. Управління якістю банківських послуг [Текст] / А. Ф. Бондаренко, К. М. Бистрицька // Вісник Української академії банківської справи. – 2005. – № 2. – C. 55 - 60.
7. Лобанова Е. Новое лицо Сбербанка / Опубликовано 31.08.2011/ [Електронный ресурс]. – Режим доступа: Официальный сайт Сбербанка, блог: http://sberblog.ru/2011/08/478/
8. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/
9. Офіційний сайт Державного ощадного банку України. – Режим доступу: http://www. oschadnybank.com/ua/
10. Офіційний сайт Державного експортноімпортного банку України . – Режим доступу: http://www.eximb.com/ukr/
11. Офіційний сайт Приватбанку. – Режим доступу: http://privatbank.ua/

Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Люзняк, М.; Стефанчук, Н. Якість банківського продукту: економічний зміст та практика формування. fp 2011, 65-71.