Стандарти управління інформаційною безпекою банку

  • Христина Засадна
Ключові слова: інформаційна безпека банку, стандарти інформаційної безпеки, інформаційні технології

Анотація

Розглянуто трактування терміну «інформаційна безпека банку». Обґрунтовано важливість створення системи стандартизації в сфері інформаційної безпеки в банках України з урахуванням міжнародних стандартів захисту інформації

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Електронний ресурс [сайт]. – Режим доступу: – http://uk.wikipedia.org.
2. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності: навч. посіб. / М. І. Зубок. – К. : КНЕУ, 2002. – 190 с.
3. Протидія злочинам, які вчиняються з використанням комп’ютерних мереж: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Севастополь, 1-2 жовтня 2010 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010.
4. Електронний ресурс [сайт]. – Режим доступу: – http://kaspersky-antivirus.kiev.ua/ reshenija/infosecur.html.
5. Енциклопедія банківської справи України/Редкол.: В. С. Стельмах (голова) та ін.– К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
6. Постанова Правління НБУ від 02.04.2007 № 112 «Правила організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України» [Електронний ресурс] // [сайт]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
7. Постанова Правління НБУ від 16.08.2006 № 320 «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті». [Електронний ресурс] // [сайт]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
8. СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 2.0:2010 «Методи захисту в банківській діяльності. Звід правил для управління інформаційною безпекою» (ISO/ IES 27002:2005, MOD). [Електронний ресурс] // [сайт]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada. gov.ua.
9. Постанова Правління НБУ від 28 жовтня 2010 року N 474 «Про набрання чинності стандартами з управління інформаційною безпекою в банківській системі України». [Електронний ресурс] // [сайт]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
10. СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 «Методи захисту в банківській діяльності. Звід правил для управління інформаційною безпекою» (ISO/ IES 27001:2005, MOD). [Електронний ресурс] // [сайт]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada. gov.ua.
11. Лист Департаменту інформатизації НБУ від 03.03.2011 № 24-112/365/ – [Електронний ресурс] // [сайт]. – Режим доступу: http://www. zakon.rada.gov.ua.
12. [Електронний ресурс] // [сайт]. – Режим доступу: – http://www.auditagency.com.ua.

Переглядів анотації: 57
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Засадна, Х. Стандарти управління інформаційною безпекою банку. fp 2011, 60-64.