Інструменти банківського нагляду на консолідованій основі

  • Сергій Башлай
Ключові слова: банк, регулювання, нагляд, банківська група, нагляд на консолідованій основі, ризик, інструменти нагляду

Анотація

Застосування інструментів нагляду на консолідованій основі повинне забезпечувати належний аналіз складу та змісту діяльності банківської групи, оцінку фінансового стану банків – учасників групи та рівня ризиків. Відповідні зміни в законодавстві закріпили за НБУ певні засоби впливу на діяльність банків, капітал, якість активів, ліквідність, рівень прийнятих ризиків. У статті наведені результати вивчення міжнародного законодавства та досвіду, визначені економіко-правові умови вітчизняної реальності та систематизовані дослідження наукових здобутків щодо питань забезпечення ефективного банківського нагляду. Ці аспекти були покладені в основу визначення науково-методологічних засад сутності та порядку застосування інструментів консолідованого характеру, як логічного продовження формування в банківській сфері України системи ризик-орієнтованого нагляду

Посилання

1. Аржевітін С. Побудова системи нагляду за фінансовою сферою [Текст] / Станіслав Аржевітін // Вісник НБУ. – 2009. – № 1. – С. 46-49.
2. Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis? [Текст] / Олександр Барановський // Вісник НБУ. – 2010. – № 7. – С. 3-10.
3. Д’яконова І. Інституційна структура банківського нагляду: уроки для України [Текст] / І. І. Д’яконова // Банки та банківські системи країн світу. – 2008. – № 1. – С. 33-39.
4. Дубков С. Эволюция надзор за деятельностью банков во второй половине ХХ – начале ХХІ в. [Текст] / Сергей Дубков // Банковский вестник. – 2009. – № 1. – С. 14-20.
5. Міщенко В. Підвищення ефективності банківського регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні [Текст] / В. Міщенко // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 4-10.
6. Основні показники діяльності банків Список використаних джерел України [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: http://www.bank. gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm.
7. Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі: закон України від 19 травня 2011 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3394-17.
8. Тарасова О. Механизм консолидированного надзора за банковской деятельностью и его инструменты [Текст] / Ольга Тарасова // Банковский вестник. – 2009. – № 6. – С. 30-38.
9. Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду [Текст] / Наталя Швець // Вісник НБУ. – 2011. – № 2. – С. 34-37.
10. Школьник І. Міжнародні фінансові конгломерати у банківському секторі України [Текст] / Інна Школьник // Вісник НБУ. – 2010. – № 2. – С. 4-10.
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Башлай, С. Інструменти банківського нагляду на консолідованій основі. fp 2011, 54-59.