Ретроспективний аналіз інноваційних моделей економічного зростання

  • Наталія Тувакова
Ключові слова: теорії економічного зростання, інноваційна модель розвитку економіки, фактори виробництва, продуктивність праці, науково-технічний прогрес, наукова еліта

Анотація

В статті зроблено аналіз класичних і неокласичних теорій економічного зростання та виявлено чинники, що дозволяють їх адаптувати до сучасних умов.

Посилання

1. Современная экономическая мысль / Под ред. С. Вайнтрауба. М. – 1981. – 580 с.
2. Харрод Р. К теории экономической динамики / Классики кейнсианства. Сер. «Экономическое наследие». – М.: Экономика, 1997. – 628 с.
3. Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку / За ред. д-ра екон. наук Ю. М. Бажала. – К.: Ін-т економ. прогнозування НАН України, 2002. – 320 с. Список використаних джерел
4. Макроекономіка : навч. посібник / авт. кол.; за ред. Т. С. Смовженко і Г. Я. Стеблій. – К. : УБС НБУ, 2008. – 463 с.
5. Шараев Ю. В. Теория экономического роста: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 254 с.
6. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі . – К.: Основи, 2000. – 241 с.
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Тувакова, Н. Ретроспективний аналіз інноваційних моделей економічного зростання. fp 2011, 49-53.