Нормативно-правове регулювання управління персоналом органами місцевого самоврядування в системі державного управління

  • Людмила Буркова
  • Тетяна Семеняка
Ключові слова: управління персоналом, нормативно-правові акти, органи місцевого самоврядування, державне управління, кадрова служба, державні службовці.

Анотація

Здійснюючи  управління  персоналом в  органах  місцевого  самоврядування,  працівники кадрових  служб  керуються  низкою  нормативно-правових документів як загального характеру, так і тих, що стосуються виключно служби в органах місцевого самоврядування. Дослідження  сучасного  стану  нормативно-правового  регулювання  управління  кадрами  в  органах  місцевого  самоврядування  дало  змогу  виявити  недоліки,  які  існують  у  ньому.  Зокрема, це  значна  кількість  нормативних  документів,  яка все  одно  повною  мірою  не  регламентує  всі  особливості роботи в органах місцевого самоврядування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Management of civil service personnel, available at: http://wikiatlas.org.ua/upravlinnya_personalom_derzhavnoyi_ sluzhby.html.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996). Constitution «Constitution of Ukraine», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
3. The Verkhovna Rada of URSR (1971). Code, «Th e Labour Code», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995). Th e Law of Ukraine «About payment of labor», available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992). Th e Law of Ukraine «About the protection of labor», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996). Th e Law of Ukraine «About vacations», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014). Th e Law of Ukraine «On Preventing Corruption», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012). Th e Law of Ukraine «About professional development of workers», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4312-17.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001). Th e Law of Ukraine «About service in local self-government bodies», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14.
10. President of Ukraine (2012). Decree «About the strategy of the state personnel policy for 2012–2020 years», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/45/2012.
11. National agency of ukraine on civil service issues (2016), order «On Approval of the General Rules of Ethical Behavior of Civil Servants and Local Self-Government Offi cials», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16.
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010). Decree «On Approval of the Regulation on the System of Training, Retraining and Upgrading of Civil Servants and Local Self-Government Offi cials», available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-п.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002). Decree «On Approval of the Procedure for holding a competition for the replacement of civil servants», available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-п.
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016). Decree «On Approval of the Procedure for conducting a competition for the employment of civil service positions», available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-п.
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013). Decree «On approval of the regulations on admission, internship in public authorities and local self-government bodies of students of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, as well as a list of state authorities, local authorities, in which the training of students of the National Academy is conducted in 2013–2018», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/255-2013-п.
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006). Decree «On the ordering of the structure and conditions of remuneration of employees of the apparatus of the executive authorities, prosecutor’s offi ces, courts and other bodies», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-п.
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (1999). Decree «On fi nancial provision of training and professional development of employees of state authorities, local self-government bodies and military management bodies of the Armed Forces», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/1262-99-п.
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017). Decree «Th e issue of remuneration of employees of state bodies», available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249668347.
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2001). Decree «On Approval of the Standard Provision on the Certifi cation of Local Self-Government Offi cials», available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1440-2001-п/ed20120428.
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2001). Decree «On Approval of the Model Procedure for the Establishment of a Personnel Reserve in Local Self-Government Bodies», available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1386-2001-п.

Переглядів анотації: 470
Завантажень PDF: 157
Опубліковано
2017-12-28
Як цитувати
(1)
Буркова, Л.; Семеняка, Т. Нормативно-правове регулювання управління персоналом органами місцевого самоврядування в системі державного управління. fp 2017, 16-22.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають