Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки

  • Ганна Карчева
  • Дар'я Огородня
  • Владислав Опенько
Ключові слова: цифрова економіка, інформаційно-комунікаційні технології, цифрова адженда, міжнародна економіка, інституційні зміни

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку  цифрової  економіки  та  її  впливу на  національну  та  міжнародну  економіки. Розкрито  фактичний  та  потенційний вплив  впровадження  цифрових  технологій  на працюючих та споживачів. Проаналізовано рівень цифровізаціїУкраїни  та    країн  Європейського Союзу,  виділено  ТОП-10  країн  ЄС  з  найвищим рівнем  технологічного  розвитку.  Визначено шляхи  подолання  «цифрового  розриву»  для України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Efektyvnistʹ ta Konkurentospromozhnistʹ bankivsʹkoyi systemy Ukrayiny / (H.T. Karcheva, T.S. Smovzhenko, V.I. Mishchenko ta in.); za zah. red. d-ra ekon. nauk H.T. Karchevoyi. - Kyyiv: DVNZ «Universytet bankivsʹkoyi spravy», 2016. - 276 s.
2. Fishchuk V. Tsyfrova ekonomika - tse realʹno / V. Fishchuk [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu: http://biz.nv.ua/ukr/
3. Kolyadenko S. V. Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennya v Ukrayini y v myre / S. V. Kolyadenko. // Ekonomika. Finansy. Menedzhment. - 2016. - №6. - S. 106-107.
4. Veretyuk C. M. Vyznachennya prioritetnikh napryamkiv rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky v Ukrayini / C. M. Veretyuk, V. V. Pilinsʹkiy. // Naukovi zapysky Ukrayinsʹkoho naukovo-doslidnoho instytutu zv’yazku .. - 2016. - №2. - S. 51-58.
5. Apalʹkova V.V. Kontseptsiya rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky v Yevrosoyuzi ta perspektyvy Ukrayiny / V.V. Apalʹkova // Visnyk Dnipropetrovsʹkoho universytetu. Seriya «Menedzhment innovatsiy», 2015. Vypusk 4, s. 9-18
6. The Concept of a ‘Digital Economy’ [Electronic resource]. - Access mode: http://odec.org.uk/the-concept-of-a-digital-economy/ - Title from the screen.
7. Shvab, Klaus Chetverta promyslova revolyutsiya: pereklad z anliyskoho / Klaus Shvab .- Moskva: Vydavnytstvo «E». - 2017. - 208 s
8. Richard G. Lipsey. Transformative Technologies in the Past Present and Future: Implications for the U.S. Economy and U.S Economic Policy / ITIF Breakfast Forum // July 2007.
9. Karcheva H. Vykorystannya tekhnolohiyi blokcheyn yak faktor Pidvyshchennya efektivnosti Finansovoyi SFERY / H. Karcheva, R. Lernatovych, V. Kavetskiy // Bankivsʹka sprava. - № 2. - 2017. - S. 110-119
10. Dopovidʹ pro svitovyy rozvytok «Tsyfrovi dyvidendy». Hrupa Svitovoho banku.- 2016 // http://documents.worldbank.org/
11. Nazipov D.A. IT dozvolyayutʹ bankam naroshchuvaty prybutok / D.A. Nazipov // Bankivsʹka sprava. - № 12. - 2007. - S. 68-71 (s. 69)
12. Digital Economy and Society Index 2017 [Electronic resource] - Access mode: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi13. Pyvovarov YU. navishcho Ukrayini tsyfrova ekonomika / YU. Pyvovarov // [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu: http://nv.ua/ukr/
14. Karcheva H.T. Udoskonalennya osvity v uslovyyakh tsyfrovoyi ekonomiky / H.T. Karcheva, I.YA. Karcheva // Problemy zabezpechennya efektyvnoho Funktsionuvannya ta stabilʹnoho rozvytku bankivsʹkoyi systemy ta ekonomiky. Materialy VII VSEUKRAYINSʹKOYI naukovo-praktychnoyi konferentsyy. - Kyyiv. - 19 travnya 2017. - S. 320-322.
15. Mastercard i Shkola prava i dyplomatiyi im. Fletchera predstavyly reytynh Digital Evolution Index 2017 // https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases
16. Karcheva I.YA. Novi pidkhodi do statystychnoyi zvitnosti bankiv v uslovyyakh aktivizatsiyi innovatsiynoyi diyalnosti /I.YA. Karcheva // Prykladna statystyka: problemy Teoriyi ta praktyky. Zb. nauk. pr. Vyp. 9 / Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu; Red. kol .: I.I. Pylypenko (holiv. Red.) Ta in .. - K .: TOV «Vydavnycho-Polihrafichnyy dim« Format ».- 2011.- S. 356-362.17. The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum.

Переглядів анотації: 1176
Завантажень PDF: 516
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
(1)
Карчева, Г.; Огородня, Д.; Опенько, В. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. fp 2017, 13-21.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають