Формування та позиціонування бренду «України» у світовому просторі

  • Валентина Кукса
Ключові слова: бренд країни, національний бренд, брендинг

Анотація

У  статті  досліджено  стану  формування  бренду  «Україна»  та  виявлення  проблем  просування його  у  світовому  просторі.  Проаналізовано  рейтинг  найдорожчих  брендів  країн  та  вітчизняних брендів. Визначено перешкоди на шляху ефективного просування національного бренду «Україна» та запропоновано заходи, щодо їх вирішення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Anholt S. Competitive identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions / Simon Anholt. – London: Palgrave Macmillan, 2007. – 147 с.
2. Brand Finance Nation Brands 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://brandfinance.com/images/upload/nation_brands_2016_report.pdf
3. Про бренд «України» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://brandukraine.org/k/
4. Top 100 ukrainian brands 2016. MPPСonsulting Kiev, Ukraine. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mppconsulting.com.ua/ukrbrand/ukrbrand2016.pdf
5. Концепція популяризації України у світі та просування її інтересів у світовому інформаційному просторі» від 11 жовтня 2016 р. № 739-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/739-2016-р#n8

Переглядів анотації: 89
Завантажень PDF: 218
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
(1)
Кукса, В. Формування та позиціонування бренду «України» у світовому просторі. fp 2017, 26-31.