Оцінка фінансового стану підприємства з метою залучення інвестицій для підвищення конкурентоспроможності гірничозбагачувальних підприємств Криворізького регіону

  • Володимир Жук
Ключові слова: неплатоспроможність, банкрутство, оцінка неплатоспроможності, інвестування коштів

Анотація

Розглянуто умови забезпечення високогорівня конкурентоспроможності підприємств, обґрунтовано необхідність залучення інвестиційних ресурсів для поліпшення конкурентних позицій, представлено методи оцінювання доцільності вкладення коштів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ./под ред. В. Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896С.
2. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы: пер. с англ. – М.: Экономика, 1992. – 332С.
3. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб.-практ. пособие. – М.: ГНОМ – ПРЕСС, 1998. – 2-е изд. – 384С.
4. Черваньов Д. М., Нейкова Л. У. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Т-во «Знання», 1999, - 514С.
. Кизим Н. А., Благун У. С., Копчак Ю. С. Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: Монография, – Харьков: Издательский дом «ИНЖЕК», 2004. – 144С.
6. Кошкин В. И. Антикризисное управление. – М.: ИНФРА, 2000. – 512С.
7. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством. – К.:ЦУА, 2003. – 504С.
8. Законодавство про банкрутство: Збірник нормативних матеріалів і аналітичних статей/ за ред. О. М. Бірчокова. – К.: Юстиніан, 2003. – 456С.

Переглядів анотації: 23
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Жук, В. Оцінка фінансового стану підприємства з метою залучення інвестицій для підвищення конкурентоспроможності гірничозбагачувальних підприємств Криворізького регіону. fp 2011, 14-19.