Філософія господарства у системі взаємовідносин «Природа - Людина - Мораль»

  • Світлана Майстренко
Ключові слова: філософія господарства, суб'єкт господарства, онтологічний процес, господарська етика, ноосферна свідомість

Анотація

У статті проаналізовано місце та роль особистості у господарських взаємовідносинах. Означено сенс господарської діяльності через розуміння взаємин людини та природи, можливостей розвитку науково-технічного прогресу та його впливу на навколишнє середовище, особливої ролі етичних заборон та екологічних імперативів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере //Философские мысли натуралиста. – М. : Наука, 1991. – С. 503-512.
2. Гуманистические воспитательные системы : вчера и сегодня (в описаниях их авторов и последователей / (Ред. сост.: Е. И. Соколова). – М.: Пед. общ-во России, 1998. – 336 с.
3. Маслікова І. І. Деміфологізація економічної логіки. Господарство як сфера самореалізації людини.- ttp://newacropolis.org.ua/ ru/study/conference/?thesis=4945.
4. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов / А. В. Мудрик.– М.: Академия, 2003. – 200 с.
5. Нечипорук Л. І. Формування ноосферної свідомості особтистості як основи соціоприродної стабільності суспільства: Наукові записки РДГУ// Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». – Випуск 40. – С.21-24.
6. Печчеи А. Человеческие качества / Аурелио Печчеи – М.: Прогресс, 1997. – 302 с.
7. Тутов Л. А. Философия хозяйства: предмет и методы исследования: Дис. д-ра филос. наук: 09.00.01/ Леонид Арнольдович Тутов. – Иваново, 2005.- 324 с.
8. Фромм Э. Иметь или быть / Эрих Фром – М.: Прогресс, 1990. – 314 с.

Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Майстренко, С. Філософія господарства у системі взаємовідносин «Природа - Людина - Мораль». fp 2011, 138-143.