Внутрішня міграція України в умовах військових та соціально-економічних загроз

  • Валентина Кукса
Ключові слова: внутрішня міграція, внутрішньо переміщені особи, міграційні потоки

Анотація

У статті досліджено особливості внутрішньої міграції населення України в умовах військових  та  соціально-економічних  загроз. Визначено  причини  та  регіони  внутрішнього переміщення  населення.  Проаналізовано проблеми  внутрішніх  мігрантів  та запропоновано заходи, щодо їх вирішення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Mizhnarodna organizaciya z migraciyi. Predstavny`cztvo v Ukrayini [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu : http://iom.org.ua/ua/dopomoga-mom-vymushenym-pereselencyam-v-ukrayini
2. Agentstvo OON u spravax bizhenciv (UNHCR). Karta vnutrishn`ogo peremishhennya [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu : http://unhcr.org.ua/uk/component/content/article/2-uncategorised/1261-karta-vnutrishnyoho-pereselennia-angliyskoyu
3. Oficijny`j sajt Derzhavnoyi sluzhby` staty`sty`ky` Ukrayiny` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Oficijny`j sajt Derzhavnoyi migracijnoyi sluzhby` Ukrayiny` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://dmsu.gov.ua/images/prodms/centr/zvit_vypusk_5.pdf
5. Oficijny`j sajt Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
6. Libanova E.M. Vy`mushene pereselennya z Donbasu: masshtaby` ta vy`kly`ky` dlya Ukrayiny`./ E.M. Libanova // Visny`k NAN Ukrayiny`. – 2014. – № 12. – S.15-24.
7.Migraciya yak chy`nny`k rozvy`tku v Ukrayini. Mizhnarodna organizaciya z migraciyi (MOM), Predstavny`cztvo v Ukrayini. – Ky`yiv. – 2016. – 116 s.
8. Ekonomichny`j vy`mir py`tannya shhodo vnutrishn`o peremishheny`x osib v Ukrayini. Nimecz`ka konsul`taty`vna grupa. Insty`tut ekonomichny`x doslidzhen` ta polity`chny`x konsul`tacij. – Ky`yiv. – 2015. – 18 c.
9. Maly`novs`ka O.A. Trudova migraciya: social`ni naslidky` ta shlyaxy` reaguvannya / O.A. Maly`novs`ka. – K.: NISD, 2011. – 40 s.
10.Xoffman M. Ukrayins`ka migraciya: analiz migracijny`x peremishhen` v, cherez ta z Ukrayiny` / M. Xoffman, D. Rejxel`. – K.: UCzSR, 2011. – 79 s

Переглядів анотації: 73
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2016-03-10
Як цитувати
(1)
Кукса, В. Внутрішня міграція України в умовах військових та соціально-економічних загроз. fp 2016, 46-50.