Дослідження тісноти кореляційного зв’язку між значеннями відносних фінансових показників підприємств Волинської області

  • Андрій Клювак
  • Оксана Клювак
  • Олексій Яров
Ключові слова: тіснота кореляційного зв’язку, модель Альтмана, модель прогнозування банкрутства, кореляційний аналіз, коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона

Анотація

В статті досліджено деякі аспекти створення статистичних моделей, за допомогою яких можна здійснювати прогнозування імовірності настання банкрутства підприємств. Проаналізовано тісноту кореляційного зв’язку між значеннями відносних фінансових показників підприємств Волинської області та запропоновано базис для побудови моделі прогнозування банкрутства підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. А. Матвійчук Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу [ Електронний ресурс ] // Вісн. НАН України - 2010. – № 9. – С. 24 – 46. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/ herald/2010-09/a3.pdf.
2. Діагностика банкрутства підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/ Economics/36817.doc.htm.
3. Азарова А. О., Рузакова О. В. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://universum. vinnica.ua/txt/Azarova_MatemModTaMetO cinuvFinStanuPidpr363.pdf.
4. Котляр М. Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів // Фінанси України. – 2005. – №1. – С. 113 – 117.
5. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посібн. – К.: МАУП, 2003. – 148 с.: іл. – Бібліогр.: с. 142-144.
6. Кругляк А. М. Суть банкрутства, проблеми його діагностики // Державна та її регіони. – 2007. – № 3. – С. 131 – 135.
7. Зайченко Ю., Рогоза С., Столбунов В. Сравнительный анализ методов оценки риска банкротства предприятий украины [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.foibg.com/ibs_isc/ibs-07/IBS07-p15.pdf.

Переглядів анотації: 39
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Клювак, А.; Клювак, О.; Яров, О. Дослідження тісноти кореляційного зв’язку між значеннями відносних фінансових показників підприємств Волинської області. fp 2011, 126-131.