До питання про взаємозв’язок людського розвитку та ефективності використання трудового потенціалу

  • Інна Кочума
Ключові слова: людський розвиток, ефективність, трудовий потенціал, продуктивність праці, інституційне середовище

Анотація

В  статті  розкрито  механізм взаємозв’язку  та  взаємовпливу  людського  розвитку та ефективності використання трудового потенціалу на макрорівні, проаналізовано основні показники, що їх характеризують, визначено  несприятливі  чинники,  що  утворюють вітчизняне інституційне середовище, як базову причину  відставання  України  у  цих  сферах,  та надано рекомендації щодо комплексного характеру реформ, покликаних радикально покращити це середовище.

Посилання

human development, efficiency, labour potential, labour productivity, institutional environment
Опубліковано
2016-03-10
Як цитувати
(1)
Кочума, І. До питання про взаємозв’язок людського розвитку та ефективності використання трудового потенціалу. fp 2016, 102-111.