Інноваційні напрями розвитку філій/відділень банків та проблеми забезпечення їх ефективності

  • Віктор Сидоренко
Ключові слова: філія/відділення, інновації, розвиток, ефективність, банк

Анотація

Розглянуто  підходи  до    оцінки ефективності діяльності філій/відділень банків та проведено факторний аналіз забезпеченості регіонів України банківськими установами з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Визначені  напрями  інноваційного  розвитку філій/відділень в контексті концепції Банк 3.0.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Karcheva H.T. Effektyvnist funktsionurovanyya ta perspektyvy rozvytku bankovskoyi systemy Ukrayiny / H.T.Karcheva; NAN Ukrayiny; In-t ekon. i prohnozuv. – K., 2012. – 520 s.
2. Ofitsiynyy sayt Natsional’noho banku Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: www.bank.gov.ua.
3. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: www. ukrstat.gov.ua
4. Krykliy O.A. Otsinka efektyvnosti diyal’nosti filiy (viddilen’) komertsiynoho banku [Elektronnyy resurs] // Rezhym dostupu:: http://zavantag.com/docs/483/index-11859-1.html?page=46
5. Skynner Krys. Budushchee bankynha. Myrovye tendentsyy v otrasly /Perevod s anhlyyskoho/.- Mynsk: «Hrevtsov Pablysher». – 2009.
6. Polozhennya pro poryadok reyestratsiyi ta litsenzuvannya bankiv, vidkryttya vidokremlenykh pidrozdiliv, zatverdzhene postanovoyu Pravlinnya NBU vid 08.09.2011 r. № 306.
7. Malysh H. A. Modeli otsinky efektyvnosti filiynoyi merezhi banku [Elektronnyy resurs] // Rezhym dostupu: //http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Economics/1_111253.doc.htm
8. Karcheva I.YA. Suchasni tendentsiyi innovatsiynoho rozvytku bankiv Ukrayiny v konteksti kontseptsiyi bank 3.0 [Elektronnyy resurs] / I.YA. Karcheva // Finansovyy prostir. – 2015. – № 3 (19). – S. 299-309. – Rezhym dostupu : http://fp.cibs.ck.ua
9. Kynh Brett. Bank 3.0. Pochemu sehodnya bank – éto ne to, kuda vy khodyte, a to, chto vy delaete / Kynh Brett [Per. s anhl. M. Matskovskoy ]. – M : ZAO «Olymp-Byznes», 2014. – 520 s

Переглядів анотації: 45
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2016-03-10
Як цитувати
(1)
Сидоренко, В. Інноваційні напрями розвитку філій/відділень банків та проблеми забезпечення їх ефективності. fp 2016, 41-46.