Проблеми відображення витрат у звітності кредитних спілок

  • Ганна Лютова
  • Катерина Ломовацька
Ключові слова: кредитна спілка, витрати, фінансова звітність, спеціальна звітність

Анотація

У статті розкрито особливості відображення на рахунках обліку інформації про витрати кредитних спілок і внесено пропозиції щодо його вдосконалення. Розглянуто методику узагальнення витрат у фінансовій та спеціальній звітності кредитних спілок та висвітлено проблеми, пов’язані із цим процесом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ // www.rada.gov.ua.
2. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою» від 18.12.2003 р. № 171 // www.rada.gov.ua.
3. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI // www.rada.gov.ua.
4. Гончаренко О. О., Лютова Г. М. Облік доходів і витрат кредитних спілок та їх відображення у звітності // http://www.economy.nayka.com.ua/index. php?operation=1&iid=88.
5. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємствами і організаціями від 30.11.99 р. N 291.
6. Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 // www.rada.gov.ua.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87// www.rada.gov.ua.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // www.rada.gov.ua.
9. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // www. rada.gov.ua.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87// www. rada.gov.ua.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // www.rada. gov.ua.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137 // www.rada.gov.ua.
13. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 // www.rada.gov.ua.
14. Розпорядженню Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 25.12.2003 р. № 177 // www.rada.gov.ua.
15. Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» від 30.11.1999 р. № 291 // www.rada.gov.ua.
16. Обліково-аналітичне забезпечення управління небанківським фінансовими установами: Монографія / Авт. колектив; За наук. ред. канд.. екон. наук, доц.. М. Й. Гедза. – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2009. – 392 с.

Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Лютова, Г.; Ломовацька, К. Проблеми відображення витрат у звітності кредитних спілок. fp 2011, 114-120.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають