Специфіка трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в трансформаційних економіках

  • Роберт Пустовійт
  • Микола Овчарук
Ключові слова: канал трансмісії, монетарна політика, трансмісійний механізм, трансформаційна економіка, фінансовий ринок

Анотація

Розглянуто поняття трансмісійного механізму, його вплив на грошовокредитну політику трансформаційної економіки. Охарактеризовано етапи аналізу трансмісійного механізму. Окреслено стратегію центральних банків на грошовому ринку у трансмісійних каналах. Запропоновано дієві механізми грошово-кредитної політики щодо трансмісійного механізму у трансформаційних економіках.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Див.: Gray S. Talbot N. Monetary Operations. – London: Bank of England, 2006. – 96 p., Hoggarath G. Introduction to Monetary Police. Handbooks in Central Banking № 1. – London: Bank of England, 1996. – 31 p., Kahn G., Benolkin S. The Role of Money in Monetary Policy: Why Do the Fed and ECB See it So Differently? // Federal Reserve Bank of Kansas City. Economic Review. Third Qvarter. – 2007. – p. 5-36., Фридман М. Основы монетаризма. – М.: Теис, 2002. – 196 с.
2. Див.: Бурлачков В. Денежное предложение: теория и организация // Вопросы экономики. – 2005. – № 3. – С. 48-60.
3. Див.: Геєць В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютної курсової політики України до і під час фінансової кризи // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 5-23, Гриценко А. Концептуальні засади переходу до нової парадигми монетарної політики // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 31-41, Козюк В. Глобальний монетаризм та актуальні проблеми кількісної теорії // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 24-35, Любський М. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики: сутність і роль у сучасній економіці // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 79- 85, Савицький А., Хом’як В. Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 50-57.
4. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. – М.: Аспект пресс, 1999. – 820 с.
5. Моисеев С. Р. Правила денежно кредитной политики //Финансы и кредит. – 2002. – №16. – с.3 7 – 46.
6. Mohanty M., Turner Ph. Monetary policy transmission in emerging market economies: what is new //BIS Papers. – 2008. – № 35. – 537 p.
7. Бриштелев А. Процентный канал трансмиссионного механизма монетарной политики // Банковский вестник. – 2007. – № 12. – с.35-41.
8. http://www.grandcapital.net/percent_pays. html.
9. Столбов М. Й. Финансы и экономическая нестабильность. Роль финансовых посредников и рынков трансмиссии колебания деловой активности. – М.: Институт экономики РАН, 2010. – 50 с.
10. Бінгем Р., Гилл Є., Вайс С. Фінансування економічного розвитку. – Львів: Літопис, 2003. – 416 с.
11. Корчагін О. Модели трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики // Банковский вестник. – 2007. – № 12. – С. 40-44.
12. Кулик А. В., Хохич Д. Г. Застосування моделі Тобіна для аналіза економічних процесів в Україні // Фінанси України. – 2010. – № 9 – C. 37-48.

Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Пустовійт, Р.; Овчарук, М. Специфіка трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в трансформаційних економіках. fp 2011, 53-59.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають