Організаційно-правові засади менеджменту страхового ринку України в посткризовий період

  • Микола Свічинський
  • Марія Дмитренко
  • Олена Лаврова
Ключові слова: господарське товариство, менеджмент, організаційно-правова форма, реєстрація, статутний капітал, страховий ринок, страховик

Анотація

В статті досліджено й проаналізовано страховий ринок України у розрізі організаційно-правових форм страхових компаній та розвиток їх структур. Обґрунтовано вибір перспективних організаційно-правових форм діяльності страховиків. Запропоновано шляхи підтримки динамічного розвитку страхових компаній у сучасних економічних умовах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI-ВР. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996. – Режим доступу: www. zakon.rada.gov.ua.
3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
4. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 № 249-IV. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 № 334/94. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
6. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. №168/97-ВР. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
7. Закон України «Про страхування» від 7.03.1996 року № 86/96-ВР. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
9. Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств, затверджене наказом ДКЦПФР від 20.09.96 р. №210 (у редакції рішення ДКЦПФР від 09.02.2001 р. №18). – Режим доступу: www.ssmsc.gov.ua .
10. Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств, затверджене рішенням ДКЦПФР від 11.06.2002 р. – № 167. – Режим доступу: www.ssmsc.gov.ua .
11. Державний реєстр страховиків та перестраховиків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dfp.gov.ua.
12. Александрова, М. М. Страхування: Підручник. – Київ: Знання України, 2002. – 208 с.
13. Базилевич В. Д. Сучасна парадигма страхування: сутність і протиріччя // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С. 42.
14. Вовчак О. Д. Страхування: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ-2000, 2004. – 480 с.
15. Гаманкова О. О. Облік та аудит в страхових організаціях: Нав. посібник для самостійного вивчення. – Київ.: КНЕУ, 2004. – 183 с.
16. Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб./ О. О.Гаманкова – К.: КНЕУ, 2007. – 328 с.
17. Гарматій Т Проблеми розвитку страхового ринку України.// Страхова страва – 2008. – № 2 – С. 21-24.
18. Єрмошенко А. М. Нова політика у сфері платоспроможності страхових компаній Європейського співтовариства // Фінанси України. – 2007. – № 11. – С. 103-104.
19. Нагайчук Н. Г. Управління капіталом страховика // Фінанси України. – 2008. – №11.
20. Осадець С. С. Страхування: навчальний посібник – Київ : КНЕУ, 1998. – 528 с.
21. Ткаченко Н. В. Дослідження змін у структурі капіталу страхових компаній // Банківська справа. – 2007. – № 4. – с. 89. – №5 – с. 65-68.
22. Natural catastrophes and man-made disasters in 2008: America and Asia suffer heavy losses // http://www.swissre.com.№2.2009.htm.
23. Серкова П. Страховой рынок готов к возмещению убытков стихии в Западной Украине // Фондовый рынок. – 2008. – №34. – С. 22-28.
24. Ковальова В. Притулок від збитків // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 124. – С. 8.
25. Борисова В. Мюнхаузен і сільськогосподарські ризики // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 185. – С. 6.

Переглядів анотації: 38
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Свічинський, М.; Дмитренко, М.; Лаврова, О. Організаційно-правові засади менеджменту страхового ринку України в посткризовий період. fp 2011, 37-46.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають