Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування

  • Сергій Криниця
  • Тетяна Єрофєєва
Ключові слова: інститути спільного інвестування, компанії з управління активами, фондовий ринок, інвестиційні фонди

Анотація

Досліджено тенденції функціонування інститутів спільного інвестування в Україні, окреслено основні проблеми та перспективи розвитку ІСІ, рекомендовано заходи щодо підвищення ефективності їх діяльності.

Посилання

1. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 р. № 2299-IІІ (із змінами і доповненнями).
2. Поворозник В. До питання про розвиток інститутів спільного інвестування та їх інвестиційний потенціал [Електронний ресурс] / В. Поворозник // Національний інститут стратегічних досліджень. Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/ desember08/4.htm.
3. Фурдичко Л. Є. Інститути спільного інвестування: міжнародний досвід, специфіка та розвиток в Україні [Текст] / Л. Є. Фурдичко // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – с. 81-88.
4. Аналітичні огляди ринку спільного інвестування [Електронний ресурс] // Українська асоціація інвестиційного бізнесу. Режим доступу : http://uaib.com.ua/ analituaib/analytics/analit_publ_isi.
5. Динаміка індексів фондового ринку України [Електронний ресурс] // Finance.Ua. Режим доступу : http://charts.finance.ua/ua/ stock/indices/~/1/pfts.
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Криниця, С.; Єрофєєва, Т. Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування. fp 2011, 31-36.