Інвестування в людський капітал як базис фінансової стійкості

  • Анатолій Харченко
  • Юлія Кисіль
Ключові слова: інвестування, людський капітал.

Анотація

У статті розглядаються особливості інвестування в людський капітал та зазначаються причини, що перешкоджають активізації цим процесам

Посилання

1. Кошулько О. П. Удосконалення системи управління людським капіталом на підприємствах засобами впровадження сучасних організаційно-економічних механізмів // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №3. – С. 7 – 11.
2. Сардак С. Е. Перспективні форми інвестування у людський потенціал на вітчизняних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №22. – С. 9 – 11.
3. Сидорко Н. Л. Аналіз ефективності інвестування коштів у розвиток персоналу банку // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2010. – №1. – С. 239 – 243.
4. Філіпова Т. О. Сучасний стан інвестування в персонал підприємствами України // Фінансовий ринок України. – 2010. – №2. – С. 34–35.
5. Чекан І. А. Інвестиції в людський капітал та їх ефективність // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №9. – С. 152 – 154.
6. Чечель О. М. Інвестування у розвиток людини як пріоритетний напрям формування людського капіталу // Економіка та держава. – 2010. – №3. – С.86 – 88.
7. Необхідність інвестування в людський капітал. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.economy-confer.com. ua/full_article/621/.
Опубліковано
2011-03-16
Як цитувати
(1)
Харченко, А.; Кисіль, Ю. Інвестування в людський капітал як базис фінансової стійкості. fp 2011, 119-123.