Сутність та особливості істини і сучасних ідей в економіці

  • Микола Іщенко
  • Іван Руденко
Ключові слова: істина, людиномірність економічної діяльності, економічна істина, її об’єктивний, абсолютний і відносний характер критерії істини, принципи і закони побудови економічної теорії та знаходження істини, економічна ідеологія, економічна власність

Анотація

Статтю присвячено аналізу історії розвитку категорії «істина», неоднозначності її оцінок та основних концепції істини. Їх аналіз проводиться у контексті взаємодії, оскільки вони мають взаємодоповнюючий характер. Показано, що проблема істини, шляхів її пошуку є провідною також і в економічній науці, що вимагає вивчення усіх напрямів, шкіл і течій економічної думки, а також їх раціональний синтез у цілісній економічній концепції. Особливого значення в економічній теорії набуває її оцінка з погляду добра і зла, справедливості і несправедливості, людиномірності. Висвітлено принципи історизму, конкретності, системності, об’єктивності, суперечності, зростання складності економічних систем та наступності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Філософський енциклопедичний словник. — К. : Абрис. — 2002, — 742 с.
2. Хайдеггер М. О. Учение Платона об итине / М. О. Хайдеггер // Время и бытие. — М. : Республика, 1993. — 447 с.
3. Бахтин М. М. К философии поступка / М. М. Бахтин // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. — 1984–1985. — М., 1986.
4. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження. — Львів : Світ. — 2001. — 416 с.
5. Економічна енциклопедія. — К. : Видавничий центр «Академія». —Т. 1. — 2000. — 863 с.
6. Іщенко М. П., Руденко І. І. Філософія науки: питання теорії і методології / М. П. Іщенко, І. І. Руденко. — К. : УБС НБУ, 2010. — 442 с.

Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2013-04-15
Як цитувати
(1)
Іщенко, М.; Руденко, І. Сутність та особливості істини і сучасних ідей в економіці. fp 2013, 119-129.