Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу регіону: інституціональні основи

  • Станіслава Пасєка
Ключові слова: соціально-трудовий потенціал, інноваційний розвиток, інституційне середовище, соціально-економічний механізм, модернізаційні зміни, стратегія розвитку регіону

Анотація

Досліджено інституційну складову інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу регіону з формуванням механізму забезпечення такого розвитку в умовах модернізаційних змін економіки. Дано критичний огляд нормативно-правового забезпечення розвитку соціально-трудових потенцій і на основі таких висновків сформульовано рекомендації щодо новітніх стратегічних орієнтирів розвитку Черкаської області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Вашків О. П. Інституційні пастки в адмініструванні процесів функціонування підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Вашків, Л. Л. Куц : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — Режим доступу : www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011.../ Vaschkiv.pdf.
2. Моторна І. І. Соціально-трудові відносини: формування та розвиток: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / І. І. Моторна. — Київ, 2009. — 20 с.
3. Полюга В. О. Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, плануванні регулювання економікою» / В. О. Полюга. — Ужгород, 2005. — 24 с.
4. Трудовий потенціал України : оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку [текст] / О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. А. Грішнової. — Черкаси : ТОВ «МАКЛАУТ», 2011. — 360 с.
5. Ядранський Д. М. Трудовий потенціал в системі ринкових перетворень / Д. М. Ядранський, Л. В. Мішковець. — Дніпропетровськ : Моноліт, 2007. — 196 с.

Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2013-04-15
Як цитувати
(1)
Пасєка, С. Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу регіону: інституціональні основи. fp 2013, 111-116.