Концептуальні напрями розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону

  • Мар'яна Біль
Ключові слова: соціально-демографічний потенціал, трудовий потенціал, концептуальна модель розвитку

Анотація

У статті здійснено науково-теоретичне обґрунтування впливу розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону на його економічне зростання. Виокремлено концептуальні положення розвитку соціальнодемографічних потенційних характеристик населення, що за результатами своєї діяльності здатне здійснювати потужні детермінації стану регіональної економічної системи. Акцентовано увагу на винятковість розвитку моральності суспільства, а також ефективізацію використання ресурсу часу як важливих потенційних складових соціально-демографічного потенціалу регіону

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Пасєка С. Р. Розвиток соціально-трудового потенціалу в умовах модернізації економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». — Сімферополь, 2013. — 40 с.
2. Долішній М. Основи регіоналізації: концептуальний підхід / М. Долішній, С. Злупко // Регіональна економіка. — 2003. — № 3 (29). — С. 7–17.
3. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети / М. І. Долішній. — К. : Наукова думка, 2006. — 512 с.
4. Біль М. М. Інтелектуальна компонента соціально-демографічного потенціалу: управлінські підходи до ефективності використання на макрорівні / М. М. Біль // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму [гол. ред. Б. І. Холод]. — № 1 (4). — 2011. — 505 с. — С. 51–56.
5. Садова У. Я. Соціально-демографічний потенціал розвитку Українських Карпат / У. Я. Садова // Регіональна економіка. — 2012. — № 3. — С. 150–158.
6. Садова У. Я. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку : Монографія / У. Я. Садова. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — 408 с.
7. Генкин Б. М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов / Б. М. Генкин. — М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. — 384 с.
8. Біль М. М. Методичні підходи в дослідженні соціально-демографічного потенціалу сільських територій / М. М. Біль // Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні проблеми розвитку сільських територій : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). — Львів, 2011. — Вип. 6 (92). — 330 с. — С. 208–216.

Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2013-04-15
Як цитувати
(1)
Біль, М. Концептуальні напрями розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону. fp 2013, 98-103.