CVP-aналіз як інструмент управління фінансовими результатами підприємства

  • Тетяна Одінцова
  • Олена Невмиржицька
  • Ірина Чаус
Ключові слова: прибуток, аналіз, прогнозування, моделювання, планування

Анотація

У статті досліджено один з методів управління прибутком – «CVР-аналіз». Визначено особливості та основні проблеми використання цього методу в практичній діяльності. Запропоновано удосконалений підхід CVРаналізу, а саме використовувати управлінський підхід до розподілу витрат як альтернативу традиційному

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Больнаков С. В. Основы управления фінансами : учеб. пособ. / С. В. Больнаков — М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2000.
2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учеб. курс / И. А. Бланк. — К. : Ника-Центр, Эльга, 2001. — 528 с.
3. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. — М. : Финансы и статистика, 2006. — 432 с.
4. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы : Учеб. пособ. / пер. с франц. под. ред. проф. Я. В. Соколова, — М. : Финансы, ЮНИТИ, 2007.
5. Маркарьян Э. А., Герасименко Г. П. Финансовый аналіз / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко. — М. : «ПРИОР», 2006. — 160 с.
6. Тренев Н. Н. Управление финансами : учеб. пособ. / Н. Н. Тренев. — М. : Финансы и статистика, 2009.
7. Финансовый менеджмент: теория и практика : Учебник / под ред. Е. С. Стояновой. — М. : «Перспектива», 2000.

Переглядів анотації: 41
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2013-04-15
Як цитувати
(1)
Одінцова, Т.; Невмиржицька, О.; Чаус, І. CVP-aналіз як інструмент управління фінансовими результатами підприємства. fp 2013, 90-95.