Фактори та показники формування інвестиційної привабливості підприємств

  • Вікторія Гунько
Ключові слова: інвестиційна привабливість, підприємство, фактори інвестиційної привабливості, показники інвестиційної привабливості підприємств

Анотація

Factors And Indicators Of Forming Enterprises’ Investment Attractiveness

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Гребенюк Н. О. Інвестиційна привабливість : сутність та засоби покращення / Н. О. Гребенюк // Інвестиції : практика та досвід. — 2012. — № 12. — С. 12–17.
2. Івахненко І. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації / І. Івахненко // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 2. — С. 7–9.
3. Томарева В. В. Оцінка інвестиційного клімату України та її регіонів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal.
4. Игольников Г. Л. Оценка инвестиционной привлекательности и экономичности развития производства в системе методов обоснования и анализ реализации инвестиционных проектов / Г. Игольников, Е. Патрушева // Организатор производства. — 2001. — № 2. — С. 21–25.
5. Бутко М., Зеленський С., Акименко О. Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону / М. Бутко, С. Зеленський, О. Акименко // Економіка України. — 2005. — № 11. — С. 30–37.
6. Богатин Ю. В., Швандар В. А. Инвестиционный анализ: учебное пособие для вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 286 с.
7. Федорова Ю. В., Тхор О. С., Даниленко Г. В. Аналіз підходів до оцінки інвестиційної привабливості підприємств / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/vsunu/2010_11_2/Fedorova_JU.pdf.

Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2013-04-15
Як цитувати
(1)
Гунько, В. Фактори та показники формування інвестиційної привабливості підприємств. fp 2013, 85-88.