Тенденції розвитку банківської мережі в Україні

  • Віталій Ніценко
  • Євгенія Кузьменко
Ключові слова: банк, банківська система, банківська мережа, філії, відділення, концентрація

Анотація

Досліджено сучасний стан та проблеми розвитку банківської мережі в Україні. Окреслено концентрацію банківських установ, зокрема найбільші банківські структури з урахуванням кількості їх філій та відділень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5–6. — С. 30.
2. Щодо переліку операцій, які мають право здійснювати територіально відокремлені безбалансові відділення комерційних банків: Роз’яснення Департаменту банківського нагляду Національного банку України від 05.11.96 № 10- 106/2837 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v2837500-96.
3. Гриньков Д. Банки сворачивают сети [Електронний ресурс] / Д. Гриньков. — Режим доступу : http://www.banki.ua/news/ daytheme/?id=151930.
4. Кузьменко Є. С. Сучасні тенденції формування ресурсної бази комерційних банків / Є. С. Кузьменко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : зб. наук. праць. — К., Вип. № 3 (15). — 2012. — С. 136−140.
5. Кузьменко Є. С. Региональные различия в кредитно-депозитной деятельности банков Украины / Є. С. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. — 2003. — Вип. № 12 (30). — С. 54–68.
6. Мошенець О. Банківська централізація / О. Мошенець [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/2/0/ all/2008/05/24/127326.
7. Банки знову масово відкривають відділення [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ua.prostobankir.com.ua/individualniy_ biznes/statti/banki_znovu_masovo_vidkrivayut_ viddilennya.

Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2013-04-15
Як цитувати
(1)
Ніценко, В.; Кузьменко, Є. Тенденції розвитку банківської мережі в Україні. fp 2013, 49-54.