The Place And Role Of Insurance Companies In Investment Security Of Economy Of Ukraine

  • Nelya Nagaichuk
  • Olena Mekhanikova
Ключові слова: фінансове посередництво, фінансові посередники, страхові компанії, інвестиційний потенціал страховика, страхові резерви, активи, якими представлені резерви, інвестиційна діяльність страховика

Анотація

Досліджено місце страхових компаній в системі фінансових посередників. Визначено функції страхових компаній як фінансових посередників. З’ясовано, що страхові компанії виконують роль фінансового посередника шляхом здійснення інвестиційної діяльності в процесі використання сформованого ними інвестиційного потенціалу. Доведено, що в сучасних умовах сукупний інвестиційний потенціал страхових компаній не здійснює суттєвого впливу на інвестиційні процеси в економіці. Як перспективу, визначено поглиблення міжсекторної взаємодії між страховими компаніями та іншими фінансовими посередниками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Ткаченко Н. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній // Автореф. дис. канд. екон. наук : 08.04.01 / Н. В. Ткаченко ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2004. — 20 с. — укp.
2. Улыбина Л. К., Окорокова О. А. Институты и инструменты инвестирования финансовых ресурсов страховых организаций / Л. К. Улыбина, О. А. Окорокова // Экономические науки. — 2011. — № 8 (81). — С. 194–198.
3. Показники діяльності з видів страхування за 2006-2010 рр. [Електронний ресурс] / сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. — Режим доступу : http: //www. dfp.gov.ua/.
4. Підсумки діяльності страхових компаній за 2011 рік [Електронний ресурс] / сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. — Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/ fileadmin/downloads/dpn/sk_4kv_2011.pdf.
5. Чеченова Л. А., Попович Е. А. Инвестиционный потенциал страховых компаний / Л. А. Чеченова, Е. А. Попович // Вестник Университета (Государственный университет управления). — 2012. — № 3. — Т. 3. — С. 300–306.
6. Окорокова О. А. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности страховых компаний [Електронний ресурс] / О. А. Окорокова // Вестник Адыгейского государственного университета: сетевое электронное научное издание. — 2012. — № 2. — Режим доступу : http://www. vestnik.adygnet.ru/?2012.2.
7. Річний звіт НБУ за 2011 рік [Електронний ресурс] / сайт Національного банку України. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=121938.
8. Прямые иностранные инвестиции в Украину за I квартал 2012 года [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://bin.ua/news/ economics/statistic/129467-pryamye-inostrannyeinvesticii-v-ukrainu-za-i.html.

Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2013-04-15
Як цитувати
(1)
Nagaichuk, N.; Mekhanikova, O. The Place And Role Of Insurance Companies In Investment Security Of Economy Of Ukraine. fp 2013, 35-41.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають