Интегральный подход к оценке дисбалансов и устойчивости финансового сектора экономики

  • Олег Луняков
Ключові слова: фінансовий сектор, фінансові дисбаланси, фінансова стійкість, регулювання фінансового сектора

Анотація

У статті вказано недоліки чинної системи показників фінансової стійкості. Розкрито особливості дисбалансів у фінансовому секторі економіки. Запропоновано використовувати інтегральний показник фінансової стійкості і кредитний агрегат для більш адекватної оцінки схильності фінансового сектору економіки до фінансових стресів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Луняков О. Ендогенна природа циклічності кредитного ринку / О. Луняков // Вісник НБУ. — 2012. — № 11. — С. 43–47.
2. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / О. І. Барановський, В. Г. Барановська, Є. О. Бублик та ін. ; за ред. О. І. Барановського ; Нац. акад. наук України, Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування». — К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2010. — 491 с.
3. Кузнєцова А. Проблеми цінової та фінансової стабільності й інноваційного розвитку в Україні : Монографія / А. Я. Кузнєцова. — К. : УБС НБУ, 2010. — 263 с.
4. Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи / За ред. В. І. Міщенко, О. І. Кірєєва, М. М. Шаповалової. — К. : НБУ, Центр наукових досліджень, 2005. — 97 с.
5. Міщенко С. Критерії та показники оцінки стабільності функціонування фінансового сектору / С. Міщенко // Вісник НБУ. — 2008. — № 9. — С. 36–45.
6. Borio C. Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options / C. Borio, C. Furfine, Ph. Lowe // BIS Papers. — 2001. — 57 p.
7. Borio C. Asset prices, financial and monetary stability: exploring the nexus / C. Borio, P. Lowe // BIS Working Paper. — 2002. — № 114. — 43 p.
8. Borio C. Whither monetary and financial stability? The implications of evolving police regimes / C. Borio, W. White // BIS Working Papers. — 2004. — № 147. — 51 p.
9. Borio C. Securing sustainable price stability: should credit come back from the wilderness? / C. Borio, P. Lowe // BIS Working Paper. — 2004. — № 157. — 51 p.
10.Козюк В. Монетарні аспекти розвитку поглядів на проблему забезпечення глобальної фінансової стабільності / К. Козюк // Вісник національного банку України. — 2007. — № 4. — С. 34–39.
11.Сніжко О. Ієрархія фінансової нестабільності / О. Сніжко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 2. — С. 29-33.
12.Hodrick R. Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation / R. Hodrick, E. Prescott // Journal of Money, Credit, and Banking. — 1997. — Vol. 29(1). — P. 1–16.
13.Drehmann M. Anchoring countercyclical capital buffers: the role of credit aggregates [Electronic resource] / M. Drehmann, C. Borio, K. Tsatsaronis // BIS Working paper. — 2011. — № 355. — Access mode : www.bis.org.
14. Пацера М. Вітчизняна банківська система в умовах глобалізації фінансових ринків / М. Пацера // Вісник Національного банку України. — 2012. — № 12. — С. 4–8.
15. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению [Электронный ресурс] // Международный Валютный Фонд. — 2007. — Режим доступа : http://www.imf.org.
16.Официальный сайт МВФ. — Режим доступа : http://www.imf.org.

Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2013-04-15
Як цитувати
(1)
Луняков, О. Интегральный подход к оценке дисбалансов и устойчивости финансового сектора экономики. fp 2013, 26-32.