Комп’ютерні технології тестування і контролю навчання студентів економічних ВНЗ

  • Тетяна Міщенко
Ключові слова: комп’ютерне тестування, тьютор, тестове завдання, зворотній зв’язок

Анотація

У статті досліджено багатоплановість проблеми тестування. Описана технологія створення тестів на прикладі системи дистанційного навчання «Прометей».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Кабанов А. А. Тестирование студентов: достоинства и недостатки [Текст] / А. А. Кабанов // Педагогика. — 1999. — № 2. — С. 66–68.
2. Зайцева Л. В. Модели и методы адаптивного контроля знаний [Електронний ресурс] / Л. В. Зайцева. — Режим доступу : http://ifets.ieee. org/russian/periodical/journal.html.
3. Моисеев В. Б. Статистический подход к принятию решений по результатам тестирования для тестов открытой формы [Електронний ресурс] / В. Б. Моисеев. — Режим доступу : http:// www.mesi.ru/joe/N1_01/mo.html.
4. Булах І. Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів) : дис. доктора пед. наук: 13.00.01 / І. Є. Булах; Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка. — К., 1995. — 430 с.
5. Гогунський В. Д. Основні напрямки розвитку систем комп’ютерного тестування [Текст] / В. Д. Гогунський, О. Є. Яковенко, В. В. Хмельницький // Тр. 6-ой МНПК «Современный информационные и электронные технологии». — Одеса, 2005. — С. 136–142.
6. Гуцало Е. У. Педагогічне тестування в системі контролю і оцінки якості навчання студентів (на базі дисциплін психолого-педагогічного циклу педагогічного університету) [Текст] / Е. У. Гуцало. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. — 68 с.
7. Михайлов К. М. Моделювання системи рейтингової оцінки знань [Текст] / К. М. Михайлов. — Вісник ХГТУ. — 2000. — № 1 (7). — С. 343–346.
8. Михайлов К. М. Деякі підходи до системи тестування [Текст] / К. М. Михайлов, Д. В. Каленбет. — Вісник ХГТУ. — 2002. — № 1 (14). — С. 503–507.

Переглядів анотації: 86
Завантажень PDF: 941
Як цитувати
(1)
Міщенко, Т. Комп’ютерні технології тестування і контролю навчання студентів економічних ВНЗ. fp 1, 79-83.