Позиционирование текущих пассивов в регулировании банковской ликвидности

  • Сергей Вожжов

Анотація

Рассматриваются вопросы совершенствования нормативов банковской ликвидности с учетом особенностей трансформации текущих пассивов в срочные ресурсы. При моделировании показателей ликвидности изменен принцип группировки активов и пассивов баланса по времени. Предложены формулы для расчета нормативов текущей, краткосрочной и долгосрочной ликвидности.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 11 / В. С. Стельмах, В.І. Міщенко, В. В. Крилова, Р. М. Набок, О. Г. Приходько, Н. В. Грищук. — К. : Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. — 286 с.
2. Сомик А. В. Обов’язкові економічні нормативи ліквідності банків: особливості вітчизняної та зарубіжної практики використання / А. В. Сомик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євро інтеграційний курс України: фінансовий вимір (Збірник наукових праць): у 2-х ч. — Львів, 2006. — Вип. 3. — Ч. 1. — С. 414–418.
3. Галицька Е. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків/ Е. Галицька, Л. Висоцька // Банківська справа. — 2002. — № 2. — С. 19–25.
4. Грошово-кредитна статисика [Електро- Електро- Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bank. gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579.
5. Вожжов А. П. Процеси трансформації банківських ресурсів: монографія / А. П. Вожжов. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006. — 339 с.
6. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. — N 368. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : file://localhost/F:/+++368%20 будущ%20-%2001.01.2013.htm.
7. Банківський надзор [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=103730&cat_id=36800.

Переглядів анотації: 63
Завантажень PDF: 34
Як цитувати
(1)
Вожжов, С. Позиционирование текущих пассивов в регулировании банковской ликвидности. fp 1, 61-65.