Фінансова стійкість страхової компанії і франшиза: зв’язок понять

  • Наталія Ткаченко
  • Ірина Мороз
Ключові слова: страхова компанія, фінансова стійкість, платоспроможність, франшиза, збиток, страхове відшкодування

Анотація

У статті визначено сутність дефініції «фінансова стійкість страхової компанії» та обґрунтовано зв’язок із поняттям франшиза. В графічному поданні доведено залежність величини страхового відшкодування від розміру збитку за встановлення різних франшиз.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» № 1961 від 1.07.2004 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua.
2. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
3. Бочкарев Е. Н. О методике расчета тариф- Е. Н. О методике расчета тариф- Н. О методике расчета тариф Н. О методике расчета тарифных ставок с учетом франшизы и роли «поправочных коэффициентов» / Е. Н. Бочкарев // Страховое дело. — 2008. — № 2. — С. 50–57.
4. Грищенко Н. Б. Основы страховой деятель- Б. Основы страховой деятель Б. Основы страховой деятельности : учеб. пособ. / Н. Б. Грищенко. — М. : Финан- : учеб. пособ. / Н. Б. Грищенко. — М. : Финан- : учеб. пособ. / Н. Б. Грищенко. — М. : Финан- . / Н. Б. Грищенко. — М. : Финан- Б. Грищенко. — М. : Финан- Б. Грищенко. — М. : Финан- Б. Грищенко. — М. : Финан- — М. : Финан М. : Финансы и статистика, 2008. — 352 с.
5. Дадьков В. Н. Анализ финансовой деятель финансовой деятельности предприятия в разрезе страховой организации / В. Н. Дадьков, Ж. Ю. Симоненко // Страховое дело. — 2008. — № 10. — С. 40–57.
6. Добош Н. Оцінка фінансової стійкості страховика / Н. Добош // Формування ринкової економіки в Україні. — 2009. — № 19. — С. 207–212.
7. Єрмошенко А. М. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення / А. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 6 (96). — С. 207–215.
8. Жигас М. Г. Финансовая устойчивость стра- Г. Финансовая устойчивость стра Г. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы, определяющие ее характер / М. Г. Жигас // Известия ИГЭА. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2003. — №1 (34). — С. 29–46.
9. Кудрявцев А. А. Актуарные модели фи- А. Актуарные модели фи- А. Актуарные модели финансовой устойчивости страховых компаний / А. А. Кудрявцев. — СПб. : Институт страхования, 1997. — 215 с.
10.Луконин С. В. Формализация и совершенствование методики расчета маржы платежеспособности страховой компании / С. В. Луконин. — Страховое дело. — 2003. — № 5. — С. 28–31.
11. Миннуллина Г. Страховой тариф, рискованость страховых операцый, финансовая устойчивость и обьем страхового портфеля / Г. Маннуллина // Страховое ревю. — 1999. — № 1. — С. 18–21.
12.Палкин А. В. Функциональная взаимосвязь показателей и факторов финансовой устойчивости страховой организации / А. В. Палкин // Финансы. — 2008. — № 12. — С. 45–48.
13.Приймак В. І. Динамічне управління фінансовими потоками компанії зі страхування життя / В. І. Приймак, О. І. Карчевська // Фінанси України. — 2008. — № 8. — С. 113–124.
14.Рапницкая Н. М. Факторы финансовой устойчивости страховых компаний в современных условиях / Н.М. Рапницкая // Вестник МГТУ. Том 13. — № 1. — 2010. — С. 68–72.
15.Сухов В. А. Государственное регулиро- А. Государственное регулиро- А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков / В. А. Сухов. — М., 1995. — С. 112.
16.Тронин Ю. Н. Основы страхового бизнеса / Ю. Н. Тронин // М. : Издательство «Альфа-Пресс», 2006. — 472 с.

Переглядів анотації: 122
Завантажень PDF: 153
Як цитувати
(1)
Ткаченко, Н.; Мороз, І. Фінансова стійкість страхової компанії і франшиза: зв’язок понять. fp 1, 31-37.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають