Інституціональні засади зміни економічної парадигми на сучасному етапі

  • Роберт Пустовійт
Ключові слова: парадигма, економічна теорія, інституціональний напрям економічної науки, глобальна фінансова криза

Анотація

На основі аналізу методологічних засад генезису економічної науки, з огляду на характеристику системної парадигми та з урахуванням сучасних кризових тенденцій в глобалізованій економіці опрацьовано необхідність впровадження інституціональних засад в дослідженні економічної парадигми. Акцентовано увагу на тому, що саме інституціональний напрям економічної науки має відповідний методологічний інструментарій та здатний подолати ті проблеми сучасної економічної теорії, які виникли у зв’язку із світовою фінансовою кризою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Єщенко П. С., Арсеєнко А. Г. Нова парадигма розвитку економіки – настійний виклик нашого часу / П. С. Єщенко, А. Г. Арсеєнко // Економіка і прогнозування. — 2011. — № 1. — С. 28–47.
2. Інституціональна парадигма цивілізаційного розвитку : Монографія ; У 4 кн. / За ред. А. Ткача. — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007.
3. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. — М. : «АСТ», 2002. — 328 с.
4. Кирдина С. Г. Теория институциональных матриц (пример российского институ-ционализма). / С. Г. Кирдина // Постсоветский институционализм / Под ред. Р. М. Нуреева, В. В. Дементьева. — Донецк : Каштан, 2005. — С. 75–101.
5. Корытцев М. А. Институциональный экономический анализ в контексте методологической проблематики экономической науки / М. А. Корытцев // Экономический вестник Ро- Экономический вестник Ро- Экономический вестник Ростовского государственного университета. — 2008. — Т. 6. — № 3. — С. 95–108.
6. Бедрина Е. Введение в экономическую теорию / Е. Бедрина, О. Козлова, Т. Саламатова, А. Тонегин. — Екатеринбург УГТУ–УПИ, 2009. — 212 с.
7. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Серия: Классики экономической науки – XX век / Дж. М. Кейнс. — М. : Гели- – XX век / Дж. М. Кейнс XX век / Дж. М. Кейнс. — М. : Гели- . — М. : Гели- . — М. : Гелиос АРВ, 2002. — 352 с.
8. Sargent T. Evolution and Intelligent Design / T. Sargent // American Economic Review. — 2008. — Vol. 98. — № 1. — P. 5–37.
9. Стиглиц Дж. Информация и изменение парадигмы экономической теории / Дж. Стиглиц // ЭКОВЕСТ. — 2003. — № 3 (Вип. 3). — С. 336–421.
10. Еггертссон Т. Знания и теория институциональных изменений / Т. Еггертссон // Вопросы экономики. — 2011. — № 7. — С. 4–16.
11. Ha-Joon Ghang. Institutions and Economic Development: Theory, Policy and History / Ghang Ha-Joon // Journal of Institutional Economics. — 2011. — Volume 7. — Issue 04. — P. 473–498.
12. Норт Д. Институциональные изменения – рамки анализа / Д. Норт // Вопросы экономики. — 1997. — № 3. — С. 6–17.
13. Клинов В. Какой должна быть экономическая политика? / В. Клинов // Вопросы экономики. — 2012. — № 1. — С. 142–148.
14. Лемещенко П. С. Экономический кризис как институциональная форма и степень отрицания капитала / П. С. Лемещенко // Научные труды ДонНТУ, Серия экономическая. — 2010. — Выпуск 31-2. — С. 117–130.
15. Кардаш В. А. О неизбежной смене парадигмы в экономической науке / В. А. Кардаш // Экономический вестник Ростовского государственного университета. — Т. 1, № 1. — С. 51–57.
16. Маслов А. А. Сучасна економічна криза в Україні і світі у контексті інформаційної економічної теорії / А. А. Маслов // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 6 (101). — С. 31–40.

Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 98
Як цитувати
(1)
Пустовійт, Р. Інституціональні засади зміни економічної парадигми на сучасному етапі. fp 1, 18-25.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають