Модернізація структури банківського капіталу та джерел його фінансування в умовах фінансової глобалізації

  • Марія Дмитренко
  • Микола Свічинський
Ключові слова: фінансова глобалізація, модернізація, структура банківського капіталу, джерела фінансування, структуровані кредитні продукти, регуляторна політика, стандарти діяльності банків

Анотація

У статті досліджені сучасні тенденції розвитку світової банківської системи в контексті фінансової глобалізації як більш зрілого порівняно з інтернаціоналізацією рівня міжнародних фінансово-економічних зв’язків та визначені основні підходи до модернізації структури банківського капіталу й джерел його фінансування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. International Association of Deposit Insurers (IADI) [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу: http://www.iadi.org.
2. Latter T. The causes and management of banking crises // Handbooks in Central Banking. – 1997. – July. – P. 1-53.
3. Адрианов В. О возможных подходах к реформе мировой финансовой системы. [Цит. 28.10.2008] / В. Адрианов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// viperson.ru/wind?ID=51229&soch=1.
4. Алексєєв А. Куди зайдуть? Держава визначилася з подальшою долею рекапіталізованих банків. Майже. // Дзеркало тижня.– №8. – 5 березня 2011 р. – С. 7.
5. Барановський О. І. Антикризові заходи центральних банків зарубіжних країн // Вісник НБУ. – 2009 р. – № 4. – С. 8-19.
6. Барановський О.І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання [Текст]: монографія / О.І. Барановський. – К.: КНТЕУ, 2009. – 754 с.
7. Василишин Р.Братства «кінця». Кінець // Дзеркало тижня. – № 44. – 22 листопада 2008 р. – С. 11.
8. Васильченко З. М. Управління проблемними активами банків у міжнародній практиці // Журнал європейської економіки. 2009. – Т. 5 (№ 4). – С. 453-464.
9. Гальчинский А. Нас очікує поетапне перетворення діючої валютної системи і сьогодні може йтися лише про проміжні рішення // Дзеркало тижня. – № 11. – 28 березня 2009 р.
10. Гальчинський А. Світова грошова криза: витоки, логіка трансформацій // Дзеркало тижня. – № 42. – 8 листопада 2008 р.
11. Деринг Ханс-Ульрих. Универсальный банк – банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 2005. – 384 с.
12. Зарицька І. А. Особливості функціонування банківського капіталу у глобальному економічному просторі // Актуальні проблеми економіки, 2009. – № 2 . – С. 129-143.
13. Збитки від кризи можуть сягнути $4 трлн. // Урядовий кур’єр. – 23 квітня 2009 р. – № 73. – С. 3.
14. Земляк Н. Дракон расправляет рейтинги. // Вечерние вести. – 15 июля 2010 г. – С. 6.
15. Іщенко Г. Рекапіталізовані банки: три сценарії розвитку // Урядовий кур’єр. – 29 січня 2011 року. – № 7. – С. 7.
16. Классенс С., Козе А., Терронс М., Когда кризисы накладываются друг на друга // Финансы и развитие. – 2007. – Март. – с. 26-28.
17. Консультативный материал Базельского Комитета по банковскому надзору. Повышение устойчивости банковского сектора. – [Електронний ресурс]. – 2011 г. – Режим доступу: http://www.cbr.ru.
18. Папуша А. Госпітальні банки: світовий досвід можливості для України // Вісник НБУ. – 2009. – № 7. – С. 3-8.
19. Пацера М. Світова фінансова криза та її наслідки для банківської системи України // Вісник НБУ. – 2009. – №1. – С. 28-33.
20. Пустовійт Р.Ф. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 14-15 жовтня 2010 р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2010, – 370 с.
21. Симановский А. / О регулятивных требованиях к устойчивости банков (развернутые тезисы) / А. Симановский // Деньги и кредит. – 2009. – № 9. – С. 12-19.
22. Сколотяний Ю., Пасочник В. Банківський капітал: Розмір має значення. // Джерело тижня. – № 45. – 4 грудня 2010р. – С. 7.
23. Степаненко Б. Інтернаціоналізація банківського сектору України: ціна й методи злиття та поглинання. / Б. Степаненко // Економіст. – 2010. – № 1. – С. 12-15.
24. Украинские банки – одни из худших в мире. [Електронний ресурс]. – 2011р. – Режим доступу: http://gde.ua/.
25. Фішер Й. Наша постмодерністська криза. // День. – 3 червня 2010 р. – С. 3.
26. Швайка М. Світова фінансова криза: причини виникнення та шляхи подолання / М.Швайка // Науковий журнал Економічний Часопис – XXI. – 2008. – №11. с.12.

Переглядів анотації: 33
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2011-03-16
Як цитувати
(1)
Дмитренко, М.; Свічинський, М. Модернізація структури банківського капіталу та джерел його фінансування в умовах фінансової глобалізації. fp 2011, 58-66.