Економічний механізм інвестування в основний капітал сільськогосподарських підприємств

  • Наталя Третяк
  • Ольга Богатиренко
Ключові слова: механізм інвестування, інвестиції в основний капітал, технічний стан основних засобів

Анотація

Досліджено стан основних засобів сільськогосподарських підприємств. Розглянуто механізм інвестування в основний капітал сільськогосподарських підприємств, окреслено заходи щодо оновлення технічної бази сільськогосподарських підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. — Режим доступу : http:// www.ligazakon.ua.
2. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс] : закон України від 11.12.2003 № 1381-IV. — Режим доступу : http://www.ligazakon.ua.
3. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств [Текст] : Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К. : КНЕУ, 2002. — 624 с.
4. Борейко І. П. Оцінка інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору економіки [Текст] / І. П. Борейко // Економіка АПК. — 2009. — № 12. — С. 74–79.
5. Горбонос Ф. В. Економіка підприємства підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. — К. : Знання, 2010. — 463 с.
6. Курган В. П. Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. П. Курган. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. — 270 с.
7. Лайко П. А. Фінанси АПК [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. зак. / П. А. Лайко, Ю. І. Ляшенко. — Київ : ДІЯ, 2000. — 225 с.
8. Майовець Є. Й. Теорія аграрних відносин: навч. посіб. / Є. Й. Майовець. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 276 с.
9. Семикіна К. В. Проблеми інвестування агропромислового комплексу України / К. В. Семикіна // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. — 2011. — №1. — С. 85–89.
10.Головне управління статистики у Черкаській області [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://cherkassy-rda.ck.ua
11.Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : ukrstat.gov.ua.
12.Міністерство аграрної політики [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.minagro.gov.ua

Переглядів анотації: 123
Завантажень PDF: 49
Як цитувати
(1)
Третяк, Н.; Богатиренко, О. Економічний механізм інвестування в основний капітал сільськогосподарських підприємств. fp 1, 104-110.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають