Дослідження предмету бухгалтерського обліку

  • Ганна Лютова
  • Сергій Медвідь
Ключові слова: бухгалтерський облік, предмет обліку, глобалізація, інформатизація, нові течії облікової думки.

Анотація

У статті розкрито поняття бухгалтерського обліку та його завдань, основні складові та головні напрямки розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Давидюк Т. В. Зміна концепції бухгалтерського обліку під впливом дії постіндустріальної економіки / Т. В. Давидюк // Вісник ЖДТУ. — 2010. — № 2 (52)
2. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік : Підручник / О. В. Лишиленко. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Київ : Вид-во «Центр учбової літератури», 2009. — 670 с.
3. Родина Л. Н. Этапы развития бухгалтерского учета: учебное пособие / Л. Н. Родина. — Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. — 100 с.
4. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебн. пособ. для вузов / Я. В. Соколов. — М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. — 638 с.
5. Соколов Я. В. История бухгалтерского учета : Учебник / Я. В. Соколов, Соколов В. Я. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 272 с
6. Палий В. Ф. Теория бухгалтерского учета: современные проблемы / В. Ф. Палий. — М., 2007. — 59 с.
7. Голов С. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. — 2011. — №4
8. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підруч. для студ. вищ. навч. закл. спец. 7.050106 «Облік і аудит». / 2-е вид., перероб. і доп. — Житомир : ПП «Рута», 2002. — 544 с.
9. Belkaoui A. Accounting theory / A. Belkaoui // Cengage Learning. — EMEA, 2004

Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 38
Як цитувати
(1)
Лютова, Г.; Медвідь, С. Дослідження предмету бухгалтерського обліку. fp 1, 99-103.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають