Соціально-мотиваційні складові кадрової безпеки

  • Анатолій Маренич
  • Наталія Мехеда
Ключові слова: економічна безпека, кадрова безпека, кар’єрна безпека, соціально-мотиваційні складов

Анотація

Досліджено соціально-мотиваційні складові кадрової безпеки. Обґрунтовано доцільність та необхідність вивчення загроз кар’єрної безпеки як складової кадрової безпеки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Назарова Г. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства / Г. Назарова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. — 2010. — Вип.15. — С. 34–37.
2. Томаневич Л. М. Кадрова безпека підприємства як об’єкт теоретичного дослідження [Електоронний ресурс] / Л. М. Томаневич. — Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Uproz/2011_4/u1104cha.pdf.
3. Царенко Ю. Позаботьтесь о кадровой безопасности / Ю. Царенко // Кадровое дело. — 2005. — №1. — C. 69–73.
4. Чередниченко Н. В. Кадрова безпека як складова частина економічної безпеки підприємства [Електоронний ресурс] / Н. В. Чередниченко. – Режим доступу : http://essuir. sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8570/1/579.doc
5. Штамбург Н. В. Складові економічної безпеки підприємства / Н. В. Штамбург // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. — 2011. — №1(4). — C. 490–496.
6. Подлужна Н. Загрози кадровій безпеці та методи їх попередження в виробничокомерційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Н. Подлужна, О. Єгорова. — Режим доступу : masters.donntu.edu.ua/2011/ iem /kuzmina/library/tez1.htm

Переглядів анотації: 41
Завантажень PDF: 27
Як цитувати
(1)
Маренич, А.; Мехеда, Н. Соціально-мотиваційні складові кадрової безпеки. fp 1, 44-51.