Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

АВТОРИ

HHoushang S. (1)
VVasiliauskaite A. (1)
ААбдувалієв А.А. (2) Абдібеков С.У. (2) Адаменко А.П. (1) Адамовська В.С. (1) Александров О.В. (3) Алексеєнко  І.І. (1) Алексеєнко І.І. (1) Алфьоров С.В. (1) Алікарієв О.Ф. (2) Алієва С.С. (2) Ананська М.О. (1) Анненков І.С. (1) Анісімов В.В. (5) Апалькова В.В. (1) Артеменко В.О. (1) Артьомова Т.І. (1) Артюшенко А.О. (1) Ахмедова І.Ш. (1) Ачкасова С.А. (1)
ББАКУЛІНА О.С. (1) Бабина В.П. (1) Базадзе К.М. (1) Балакіна Ю.С. (1) Балан О.С. (2) Балацький Є.О. (1) Баннікова З.В. (1) Барабан Л.М. (2) Барилюк М.Р. (1) Барицька В.Г. (1) Бартош О.М. (4) Баталов Ю.В. (1) Башлай С.В. (1) Беззубенко Ю.В. (1) Бердікулов Ж. (1) Биков В.І. (1) Бобровська Н.В. (1) Богатиренко О.Ю. (1) Богданова О.О. (1) Богуславська С.І. (1) Бодрова Н.Е. (1) Бойко А.О. (1) Бокій О.В. (1) Бондар А.М. (1) Бороденко А.М. (1) Босак О.В. (1) Ботвіна Н.О. (1) Боярко І.М. (1) Братків Л.П. (1) Буркова Л.А. (3) Бурковська А.В. (1) Буяр К.В. (1) Білик О.І. (1) Білокінь Г.М. (1) Біломістна І.І. (1) Біломістний О.М. (1) Біль М.М. (1) Біляченко О.Л. (1)
ВВантух Т.З. (1) Вареник В.А. (1) Вахович І.М. (1) Вдовенко Л.О. (1) Вдовиченко Ю.В. (1) Велентейчик Н.Ю. (1) Венцлавскі Є. (1) Веремчук Д.В. (1) Веренич Н.К. (1) Виклюк М.І. (1) Винокур Л.І. (1) Вишенська Л.М. (1) Вишневська О.М. (4) Власова І.В. (2) Вовчак О.Д. (2) Вовченко Р.С. (1) Водолазська О.А. (1) Вожжов С.П. (1) Вознюк М.А. (1) Войтко М.М. (1) Волинчук Ю.В. (1) Волошин В.С. (1) Воробець Х.Б. (1) Відлацький В.А. (1) Віі К.У. (1)
ГГалушко Ю.П. (1) Галяєва Л.Є. (1) Ганусик Ю.Б. (2) Ганчарік Л.П. (1) Гарапко Н.І. (1) Гаркавий С.Ф. (1) Гаряга Л.О. (1) Гвоздик Н.М. (1) Гедз М.Й. (5) Гелеверя В.В. (1) Герасимчук З.В. (1) Гмиря В.П. (4) Гобаді М. (1) Головко О.Г. (1) Голубець В.В. (1) Голікова А.С. (1) Гоманюк О.К. (1) Гончар В.В. (1) Гончаренко О.О. (3) Гончарова Г.М. (1) Гордуновський О.М. (5) Гордєєва Д.В. (1) Горідько Н.П. (2) Григоревська О.О. (1) Григорович Л.С. (1) Гризоглазов Д.В. (1) Грицевська О.А. (1) Гриценко К.Г. (1) Громова А.Є. (1) Грянило А.В. (1) Губай М.М. (1) Гудзь О.Є. (1) Гузар У.Є. (1) Гуменюк В.В. (1) Гуменюк О.С. (1) Гунько В.І. (2) Гупаловська М.Б. (1) Гуржій О.І. (1) Гірна О.Й. (1)
ДД'якова Т.А. (1) Давиденко Л.М. (1) Далгич К.В. (1) Даниленко С.М. (2) Данилюк І.В. (1) Дараган В.П. (1) Дворянінов А.В. (1) Дейнега О.В. (1) Делех І.В. (1) Демченко А.М. (1) Денис О.Б. (1) Джулай В.О. (1) Дземішкевич І.О. (3) Дмитренко М.Г. (2) Дмитренко М.Й. (4) Дмитров С.О. (1) Довгаль Ю.С. (2) Долбнєва Д.В. (1) Доровський О.В. (1) Доценко І.О. (1) Дребот Н.П. (1) Дробот Я.В. (2) Дробінко Р.Р. (1) Другов О.О. (3) Дубенецький М.О. (1) Дубініна М.В. (2) Думанська В.П. (1) Дурицька Г.В. (1) Дусанов А.О. (1) Дюміна С.С. (1) Діденко І.В. (1) Діденко С.В. (1)
ЄЄгоричева С.Б. (1) Єлізарова К.С. (1) Єрофеєва Т.А. (1) Єфімова Л.М. (1)
ЖЖежерун Ю.В. (3) Жихор  О.Б. (1) Жук В.В. (1) Жукова О.В. (1) Журавка Ф.О. (1)
ЗЗаводовська Л.А. (1) Зайналов Ж.Р. (3) Залєтов О.М. (1) Замятіна Н.В. (1) Запорожець С.В. (3) Засадна Х.О. (2) Засядько А.А. (2) Здреник В.С. (1) Золотарева О.О. (1) Зорій Н.М. (1) Зубарєв М.О. (3) Зюкін Д.В. (1)
ІІбрагімов Ш.І. (1) Іванова І.В. (4) Іващенко А.Г. (1) Іващенко Г.А. (1) Ільчак О.В. (1) Іщенко М.П. (3) Іщенко О.М. (1)
ККазьмін Є.В. (1) Калинець К.С. (2) Калиновська І.М. (1) Камбур О.Л. (1) Каменецька В.В. (1) Кантаєва О.В. (1) Капітула С.Л. (1) Карбівничий І.В. (1) Карпенко В.П. (1) Карчева І.Я. (1) Карчева Г.Т. (3) Касич А.О. (1) Касярум О.П. (1) Касярум Я.О. (1) Квасницька Р.С. (1) Квасній М.М. (1) Кельман О.В. (1) Кирилко Н.М. (1) Кисельова Т.Ю. (1) Кисіль Ю.В. (1) Клапків Ю.М. (1) Кльоба В.Л. (1) Клювак А.В. (1) Клювак О.В. (3) Кліщук О.В. (1) Кнейслер О.В. (1) Коблик І.І. (1) Коваленко І.В. (1) Коваленко С.О. (1) Коваль Л.А. (1) Коваль Л.П. (1) Коваль Р.Ю. (1) Ковальов С.В. (1) Коженевська А. (1) Козак І.Г. (1) Колодій І.П. (1) Кондрашихін А.Б. (1) Кондіус І.С. (1) Коренева А.Б. (1) Корженівська Н.Л. (1) Коржинський І.Г. (1) Корнєєв М.В. (1) Королюк С.С. (2) Костенок Я.О. (1) Костирко Л.А. (1) Костирко Р.О. (1) Костогриз В.Г. (3) Кот Н.Г. (1) Котелевська Ю.В. (1) Котляр О.А. (1) Кочума І.Ю. (7) Кошимова М.А. (1) Кошкарбаєв К. (1) Кравченко І.С. (1) Кравченко О.В. (1) Кравченко О.О. (1) Кравчук І.С. (1) Крамаренко О.М. (1) Красномовець В.А. (4) Крилова В.В. (1) Криниця С.О. (4) Крицька А.М. (1) Кругла Н.М. (1) Крузе О. (1) Крупка М.І. (1) Крючко О.С. (1) Кузьменко Є.С. (1) Кузьменко О.Г. (1) Кукса В.М. (2) Кукурічко Р.С. (1) Куришко О.О. (1) Кухленко О.В. (1) Кушнір С.О. (1) Ківачук В.С. (1) Кінаш І.П. (1) Кінзерська Н.В. (1) Кіпа М.О. (1)
ЛЛаврова О.О. (4) Лазня А.В. (1) Лапко О.О. (1) Ларіонова К.Л. (2) Ласукова А.С. (1) Лебідь О.В. (1) Левицька А.В. (1) Левченко О.А. (1) Левченко Я. (1) Лезговко О.М. (2) Лемещенко П.С. (1) Лерніченко К.В. (1) Лещенко М.М. (1) Лещух І.В. (1) Липов В.В. (1) Лисенко Р.С. (1) Лисовський М.І. (1) Литвиненко О.Д. (1) Литвинов А.І. (1) Ломовацька К.В. (1) Лотоцький В.А. (1) Лук'янець О.В. (1) Лунгол М.В. (1) Луняков О.В. (2) Луцик М.В. (1) Луців О.В. (1) Льон І.М. (2) Любахін В. (1) Любенко А.М. (2) Люта О.В. (1) Лютова Г.М. (5) Лінтур І.В. (1) Літвак О.А. (1)
ММадей Я. (1) Мазоренко О.В. (1) Майстренко С.В. (3) Макаренко І.О. (2) Макарова Г.С. (1) Малімон В.В. (1) Мардоян Є.Г. (1) Маренич А.І. (3) Марина А.С. (1) Марич М.Г. (1) Мартюшева Л.С. (3) Марценюк-Розарьонова О.В. (1) Марцин В.С. (1) Марченко Л.М. (2) Марченко О.І. (1) Марчук В.П. (1) Маслова А.Ю. (1) Матвійчук О.В. (1) Матієвська Н.Б. (1) Мацур Н.І. (1) Медвідь С.В. (2) Медвідь Т.А. (1) Мельник А.О. (1) Мельник З.Ю. (1) Мельник М.С. (1) Механікова О.О. (3) Мехеда Н.Г. (3) Миськів Г.В. (2) Михайловська О.В. (1) Михайлюта Г.С. (1) Михайлюта С.Л. (3) Могильницька М.П. (1) Молодецька О.М. (1) Момотюк Л.Є. (1) Мороз І.А. (1) Мороз М.О. (1) Мостіпан Ю.Є. (1) Моткалюк Р.В. (1) Мотриченко В.М. (4) Мулярчук О.В. (1) Мумінов Д. (1) Мусієнко О.М. (1) Мігус І.П. (1) Мінжун Х. (1) Мінченко М.Г. (1) Мірошник О.Ю. (1) Мірошніченко В.О. (1) Містерек В. . (2) Місяць Н.О. (1) Мішутіна Н.П. (1) Міщенко В.І. (4) Міщенко С.В. (3) Міщенко Т.Г. (1)
ННавроцький С.А. (1) Нагайчук Н.Г. (7) Нагорна О.О. (1) Науменкова С.В. (1) Невмержицька О.В. (2) Нетребчук Л.О. (1) Нижегородцев Р.М. (3) Новікова Т.В. (1) Носкова О.С. (1) Нємкова О.А. (1) Ніколаєнко Ю.В. (1) Ніконова М.В. (1) Нікітчук С.М. (1) Ніценко В.С. (1)
ООбрусна С.Ю. (1) Овчарова Н.В. (1) Овчарук М.П. (3) Овчарук О.М. (1) Огородня Д.В. (1) Огієнко В.І. (2) Одінцова Т.М. (2) Озерчук Т.В. (1) Оксак А.О. (1) Олійник Н.Ю. (1) Онищенко В.О. (1) Онищук В.О. (1) Опалько В.В. (1) Опенько В.А. (1) Оришечко-Бартоха Т.А. (2) Орєхова К.В. (1) Осадчий І.А. (1) Осечко Ю.І. (1) Остап'юк Н.А. (2) Остапенко В.М. (1) Остапенко Я.О. (1) Остапчук Я.М. (1) Охріменко О.О. (1)
ППОЗДНЯКОВА Л.О. (1) Пантєлєєва Н.М. (3) Пасенко В.М. (1) Пасєка А.С. (1) Пасєка С.Р. (2) Петкова Л.О. (2) Петлін І.В. (1) Петращак О.О. (1) Печенко О.О. (1) Печоник О.І. (3) Пилипенко Б.Г. (1) Пилипенко О.В. (1) Пластун В.Л. (1) Пластун О.Л. (1) Плиса В.Й. (1) Полторак А.С. (1) Полях С.С. (2) Попадинець Н.М. (1) Потапенко Л.В. (2) Привалова О.М. (1) Прийма О.В. (1) Пристемський О.С. (1) Приступа Т.В. (1) Проказюк О.В. (1) Прокопенко К.І. (1) Прокопенко Н.С. (2) Проценко О.Л. (1) Проць Н.В. (2) Процюк О.В. (1) Прощаликіна А.М. (1) Пурій Г.М. (1) Пустовійт Р.Ф. (5) Пухир С.Т. (1) Пшик Б.І. (2) Пігуль Н.Г. (1) Піскун О.В. (3)
РРагузіна Л.Ю. (1) Радько Д.А. (1) Расулов З.Ж. (2) Расулов Ш.Ж. (1) Ребрик М.А. (1) Ребрик Ю.С. (1) Резніченко Н.В. (1) Ренкас Ю. (1) Рибіцька А.В. (1) Рогова Н.В. (2) Рогожнікова Н.В. (6) Романовська В.М. (1) Роменська К.М. (1) Роєнко В.В. (1) Рубцова Н.М. (1) Руда О.Л. (1) Руденко І.І. (3) Рябініна Л.М. (1) Рязанов В.Т. (1) Ряховська А.М. (1)
ССавченко Г.О. (1) Сагдуллаєв Г. (1) Саматов А.Г. (1) Самусевич Я.В. (1) Саттаров Т.А. (1) Саюн А.О. (4) Свинчук А.А. (1) Свічинський М.М. (4) Селезньова О.О. (2) Семенець А.П. (1) Семикіна А.В. (1) Семко В.М. (1) Сенищ П.М. (1) Серпенінова Ю.С. (1) Сидоренко В.А. (2) Синяков С.В. (1) Скок Є.М. (1) Слав’янська Н.Г. (1) Совик І.І. (1) Совик Л.Є. (1) Соколенко В.О. (1) Соловйова В.В. (1) Сосна Г.М. (1) Стадницький Ю.І. (1) Старух А.І. (1) Стасіневич С.А. (1) Стеблій Г.Я. (1) Стефанчук Н.О. (1) Стирська О.І. (2) Супрун В.О. (1) Сухорукова В.В. (1) Сідельник О.П. (1)
ТТабалова О.Є. (1) Танклевська Н.С. (2) Тарасова О.Ю. (1) Телешун А.А. (1) Теляк О.О. (1) Тимрієнко І.Ю. (1) Тищенко В.Ф. (1) Ткаленко Н.В. (1) Ткаченко І.В. (2) Ткаченко Н.В. (7) Тозик Р.С. (1) Тренєв М.М. (1) Третяк Н.М. (6) Тувакова Н.В. (2) Тяжкороб І.В. (1) Тітович В. (1)
ФФедосенко Л.В. (2) Фесенко І.А. (1) Фоменко А.А. (1) Фурман І.В. (1) Філімонова О.Б. (1) Фімяр С.В. (1)
ХХабер Й.А. (2) Харченко А.М. (5) Хасан А.А. (1) Хасанов Ш.Ш. (1) Хаустова К.М. (1) Хмара Ю.В. (1) Хобаді М. (1) Хоружий Г.Ф. (1) Хоружий С.Г. (1) Хотькіна О.Р. (1) Христенко О.В. (1) Хрусь О.О. (1) Хурсевич С.М. (1) Хусанов Б.Ш. (1) Хуторна М.Е. (7)
ЦЦиганов С.А. (1) Циганюк Д.Л. (1) Цистан І.В. (2) Цурков О.М. (1) Цікановська Н.А. (2)
ЧЧЕРНИШ О.В. (1) Чабак Л.І. (1) Чадіна О.В. (1) Чамара Р.О. (1) Чаус І.В. (1) Чепелюк Г.М. (4) Черкашина Т.С. (2) Черненко Д.С. (1) Черномор В.О. (2) Чернорук С.В. (1) Чернявська Л.В. (2) Чкан І.О. (2) Чорнобай А.С. (1) Чхутіашвілі Л.В. (1)
ШШабельник Т.В. (1) Шаповал О.А. (1) Шаріфі Е. (1) Шварц О.В. (1) Шведенко О.С. (1) Шевченко І.В. (1) Шевчук О.А. (2) Шевчук О.О. (1) Шемаєв В.М. (1) Шимчик-Мадей К. (1) Шинкаренко О.М. (1) Шинкарюк А.О. (1) Шиян Д.В. (1) Шльончак В.В. (2) Шматковська Т.О. (2) Шпіцглуз С.О. (1) Шупа Л.З. (1) Шура Н.О. (1) Шутєєва О.Ю. (1)
ЮЮркевич О.М. (1) Юрків Н.Я. (1) Юрченко В.П. (1)
ЯЯкименко М.В. (1) Яременко Н.С. (1) Яров О.Ю. (1) Яцків М.І. (1)