Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Гордуновський Олег Миколайович


д.і.н., доцент
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

Знайдено документів: 5

ГОРДУНОВСЬКИЙ Олег Миколайович
Гуртова торгівля у південних портах як каталізатор зернового бізнесу в регіонах України в другій половини XIX ст.

ГОРДУНОВСЬКИЙ Олег Миколайович
Умови функціонування, структуризація та кількість торгових осередків

ГОРДУНОВСЬКИЙ Олег Миколайович
Сучасний стан та напрями посилення інноваційної безпеки України

ГОРДУНОВСЬКИЙ Олег Миколайович
Сутність та форми економічної свободи та її особливості в Україні

ГОРДУНОВСЬКИЙ Олег Миколайович
Особливості дерегуляції економіки України