Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Ткаченко Наталія Володимирівна


д.е.н., професор
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

Знайдено документів: 7

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна
Переваги та ризики використання аутсорсингу в діяльності страхових компаній

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна, МОРОЗ Ірина Андріївна
Фінансова стійкість страхової компанії і франшиза: зв’язок понять

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна
Прагматика і проблематика впровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна, КРИНИЦЯ Сергій Олександрович
Аналіз сучасного ринку добровільного страхування автотранспортних засобів в Україні

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна
Міжнародна практика побудови систем страхування депозитів

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна
Уточнення економічної сутності дефініції «фінансовий посередник»

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна, ВОДОЛАЗСЬКА Оксана Анатоліївна
Дискусійні питання теорії страхового портфеля