Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Кочума Інна Юріївна


к.е.н., доцент
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

Знайдено документів: 7

КОЧУМА Інна Юріївна, МІНЖУН Хуан
Стан та перспективи використання об’єктів промислової власності в КНР та в Україні

КОЧУМА Інна Юріївна
Стан зайнятості та безробіття в Україні на сучасному етапі

ПУСТОВІЙТ Роберт Фрідріхович, КОЧУМА Інна Юріївна
Пріоритетні напрями вдосконалення інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні

КОЧУМА Інна Юріївна
Інституційні фактори формування та реалізації соціального капіталу

КОЧУМА Інна Юріївна
До питання про взаємозв'язок людського розвитку та ефективності використання трудового потенціалу

КОЧУМА Інна Юріївна
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кочума Інна Юріївна. Доцент кафедри економіки та управління Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»
ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЕКТІВ ПРАКТИКА В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ